OSTATECZNA LISTA RANKINGOWA W RAMACH PROJEKTU PODKARPACKIEGO