27.07.2018

SUPER PRZEDSIĘBIORCY Informujemy że na podstawie dokonanych ocen Formularzy rekrutacyjnych z pierwszego etapu rekrutacji zostaje ułożona lista rankingowa osób rekomendowanych do rozmów z doradcą uszeregowana w kolejności malejącej rozpoczynając od największej liczby uzyskanych punktów. Osoby, które nie zakwalifikowały się do etapu drugiego Beneficjent zobowiązany jest poinformować pisemnie wraz z uzasadnieniem. Etap drugi polega na przeprowadzeniu analizy predyspozycji kandydata do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej.Do kolejnego etapu (rozmowa z doradcą)  zakwalifikowało się 76 osób z najlepiej ocenionymi formularzami GRATULUJEMY!!!

Lista rankingowa os. rekomendowanych do rozmów z doradcą

Skip to content