Month: kwiecień 2020

Lista rankingowa wniosków o przyznanie wsparcia finansowego oraz wsparcia pomostowego – DOTACJE

Fundacja Incept publikuje listę rankingową wniosków o przyznanie wsparcia finansowego oraz wsparcia pomostowego. Przypominamy, że każdemu z Państwa został nadany indywidualny numer wniosku. Zgodnie z Regulaminem przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości nazwiska i imiona Państwa oraz członków Komisji Oceny

Termin składania wniosków o przyznanie wsparcia finansowego oraz pomostowego wraz z biznesplanem dla osób planujących rozpocząć działalność gospodarczą – DOTACJE

W związku z nadal panującą epidemią koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie Polski informujemy, iż beneficjent wprowadził możliwość wysłania wniosków o przyznanie wsparcia finansowego oraz pomostowego wraz z załącznikami w formie elektronicznej. Skany podpisanych dokumentów należy wysyłać na adres e-mail’owy: mlodzifachowcy@fundacjaincept.pl w terminie od

USŁUGI ASYSTENCKIE W OKRESIE 01.04.2020 – 30.06.2021 

Informujemy, iż w celu zachowania trwałości projektu „ASYSTENCI – LOKALNI SUPERBOHATEROWIE. Program wsparcia osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin. nr RPDS.09.02.01-02-0047/17″ usługi asystenckie będą świadczone przez okres kolejnych 15 miesięcy (tj. do 30.06.2021) przez 10 asystentów osobistych osoby niepełnosprawnej. Wsparcie będzie udzielane zgodnie

Skip to content