Month: maj 2020

Ostateczna lista rankingowa wniosków o przyznanie wsparcia finansowego oraz wsparcia pomostowego – DOTACJE

Fundacja Incept publikuje ostateczną listę rankingową wniosków o przyznanie wsparcia finansowego oraz wsparcia pomostowego. Ostateczna lista rankingowa osób rekomendowanych do dofinansowania Po regulaminowym terminie odwoławczym – nie wniesiono żadnych zmian rankingowych dla osób rekomendowanych do otrzymania dofinansowania.  

Skip to content