Aktualności główne

Ostateczna lista osób rekomendowanych do wsparcia pomostowego– projekt ,,Super Przedsiębiorcy”

Fundacja Incept ogłasza, iż w dniu 26 listopada 2018 r.  została opublikowana Ostateczna Lista Osób rekomendowanych do przyznania Wsparcia Pomostowego (poniżej) w projekcie „Super przedsiębiorcy”. Informujemy, iż zgodnie z  Regulaminem Rekrutacji i Uczestnictwa w Projekcie  oraz przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości Uczestnicy Projektu

OSTATECZNA LISTA RANKINGOWA – projekt ,,Super Przedsiębiorcy”

Fundacja Incept ogłasza, iż w dniu 13 listopada 2018 r.  została opublikowana Ostateczna Lista Rankingowa (poniżej). Wszystkie osoby, które składały wnioski o przyznanie wsparcia środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości zostały rekomendowane do dofinansowania. Osoby, które posiadają status rekomendowany do dofinansowania mogą zakładać działalność

Ogłoszenie ostatecznej listy osób rekomendowanych do otrzymania wsparcia finansowego oraz wsparcia pomostowego z II tury naboru w projekcie ,,Zostań swoim szefem” – P O D K A R P A C K I E

Dnia 26 września 2018 r. Lider projektu SUPER NATURA 2000 sp. z o.o. wraz z Partnerem projektu Fundacją Incept publikują Ostateczną Listę Wnioskodawców z II tury naboru – kwalifikujących się do otrzymania wsparcia finansowego oraz wsparcia pomostowego w projekcie ,,Zostań swoim

SUPER PRZEDSIĘBIORCY OSTATECZNA LISTA KANDYDATÓW KWALIFIKUJĄCYCH SIĘ DO ROZMÓW Z DORADCĄ

17.08.2018 Zgodnie z §3 – Zasady rekrutacji Uczestników do projektu REGULAMINU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE ORAZ PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI poniżej publikujemy OSTATECZNĄ LISTĘ KANDYDATÓW KWALIFIKUJĄCYCH SIĘ DO ROZMÓW Z DORADCĄ Powiadomienie o terminach przeprowadzenia rozmów z doradcami zawodowymi  nastąpi/ło w

27.07.2018 SUPER PRZEDSIĘBIORCY Informujemy że na podstawie dokonanych ocen Formularzy rekrutacyjnych z pierwszego etapu rekrutacji zostaje ułożona lista rankingowa osób rekomendowanych do rozmów z doradcą uszeregowana w kolejności malejącej rozpoczynając od największej liczby uzyskanych punktów. Osoby, które nie zakwalifikowały się