Aktualności główne

USŁUGI ASYSTENCKIE W OKRESIE 01.04.2020 – 30.06.2021 

Informujemy, iż w celu zachowania trwałości projektu „ASYSTENCI – LOKALNI SUPERBOHATEROWIE. Program wsparcia osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin. nr RPDS.09.02.01-02-0047/17″ usługi asystenckie będą świadczone przez okres kolejnych 15 miesięcy (tj. do 30.06.2021) przez 10 asystentów osobistych osoby niepełnosprawnej. Wsparcie będzie udzielane zgodnie

Ostateczna lista osób rekomendowanych do wsparcia pomostowego– projekt ,,Super Przedsiębiorcy”

Fundacja Incept ogłasza, iż w dniu 26 listopada 2018 r.  została opublikowana Ostateczna Lista Osób rekomendowanych do przyznania Wsparcia Pomostowego (poniżej) w projekcie „Super przedsiębiorcy”. Informujemy, iż zgodnie z  Regulaminem Rekrutacji i Uczestnictwa w Projekcie  oraz przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości Uczestnicy Projektu

OSTATECZNA LISTA RANKINGOWA – projekt ,,Super Przedsiębiorcy”

Fundacja Incept ogłasza, iż w dniu 13 listopada 2018 r.  została opublikowana Ostateczna Lista Rankingowa (poniżej). Wszystkie osoby, które składały wnioski o przyznanie wsparcia środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości zostały rekomendowane do dofinansowania. Osoby, które posiadają status rekomendowany do dofinansowania mogą zakładać działalność

Ogłoszenie ostatecznej listy osób rekomendowanych do otrzymania wsparcia finansowego oraz wsparcia pomostowego z II tury naboru w projekcie ,,Zostań swoim szefem” – P O D K A R P A C K I E

Dnia 26 września 2018 r. Lider projektu SUPER NATURA 2000 sp. z o.o. wraz z Partnerem projektu Fundacją Incept publikują Ostateczną Listę Wnioskodawców z II tury naboru – kwalifikujących się do otrzymania wsparcia finansowego oraz wsparcia pomostowego w projekcie ,,Zostań swoim