DOKUMENTY REKRUTACYJNE ORAZ TERMIN NABORU w ramach projektu: ,,Zostań swoim szefem” – P O D K A R P A C K I E

Dnia 8 grudnia 2017 r. Lider projektu „SUPER NATURA 2000 sp. z o.o.” wraz z Partnerem projektu ,,Fundacją Incept” informują, iż dokumenty rekrutacyjne oraz dotyczące wsparcia udzielanego w ramach projektu ,,Zostań swoim szefem” zostały opublikowane w zakładce ,,Do pobrania” na stronie projektu. Ponadto został wyznaczony termin I tury naboru do projektu.


Termin rekrutacji I tury zostanie przeprowadzony w I kwartale 2018 r. Od dnia 8 stycznia 2018 r. do 19 stycznia 2018 r. będzie można składać dokumenty rekrutacyjne.


W terminie od 23 stycznia do 28 stycznia 2018 r. planowane są spotkania z doradcami zawodowymi.


 

DOKUMENTY REKRUTACYJNE ORAZ TERMIN NABORU w ramach projektu: ,,Zostań swoim szefem” – P O D K A R P A C K I E
Skip to content