Ogłoszenie Ostatecznej Listy Osób Rekomendowanych do otrzymania wsparcia finansowego oraz wsparcia pomostowego z II tury naboru – P O D K A R P A C K I E

Dnia 22 maja 2017r. Fundacja Incept publikuje Ostateczną Listę Wnioskodawców z II tury naboru – kwalifikujących się do otrzymania wsparcia finansowego oraz wsparcia pomostowego. Po regulaminowym terminie odwoławczym – nie wniesiono żadnych zmian rankingowych. Powyższy wpis dotyczy projektu ,,Własny biznes – praca i satysfakcja”.

Ostateczna Lista Rankingowa (II tura naboru)

SERDECZNIE GRATULUJEMY !!!

Ogłoszenie Ostatecznej Listy Osób Rekomendowanych do otrzymania wsparcia finansowego oraz wsparcia pomostowego z II tury naboru – P O D K A R P A C K I E
Skip to content