Ogłoszenie ostatecznej listy osób rekomendowanych do otrzymania wsparcia finansowego oraz wsparcia pomostowego z II tury naboru w projekcie ,,Zostań swoim szefem” – P O D K A R P A C K I E

Dnia 26 września 2018 r. Lider projektu SUPER NATURA 2000 sp. z o.o. wraz z Partnerem projektu Fundacją Incept publikują Ostateczną Listę Wnioskodawców z II tury naboru – kwalifikujących się do otrzymania wsparcia finansowego oraz wsparcia pomostowego w projekcie ,,Zostań swoim szefem”.

Po regulaminowym terminie odwoławczym – nie wniesiono żadnych zmian rankingowych dla osób rekomendowanych do otrzymania dofinansowania.

Ostateczna Lista Rankingowa Dotacja II tura naboru – Zostań swoim szefem

Ogłoszenie ostatecznej listy osób rekomendowanych do otrzymania wsparcia finansowego oraz wsparcia pomostowego z II tury naboru w projekcie ,,Zostań swoim szefem” – P O D K A R P A C K I E
Skip to content