Ostateczna Lista Rankingowa Dotacja I tura naboru ,,Zostań swoim szefem” – P O D K A R P A C K I E

Dnia 11 maja 2018 r. Lider projektu SUPER NATURA 2000 sp. z o.o. wraz z Partnerem projektu Fundacją Incept publikują Ostateczną Listę Wnioskodawców z I tury naboru – kwalifikujących się do otrzymania wsparcia finansowego oraz wsparcia pomostowego.

Po regulaminowym terminie odwoławczym – nie wniesiono żadnych zmian rankingowych dla osób rekomendowanych do otrzymania dofinansowania.

Ostateczna Lista Rankingowa Dotacja I tura naboru – Zostań swoim szefem

Ostateczna Lista Rankingowa Dotacja I tura naboru ,,Zostań swoim szefem” – P O D K A R P A C K I E
Skip to content