Rekrutacja do projektu „MŚP 2.0 – Młodzi Świetni Przedsiębiorcy”

Dnia 21.06.2021r. Fundacja Incept informuje, iż przyjmowanie formularzy rekrutacyjnych do I tury projektu „MŚP 2.0 – Młodzi Świetni Przedsiębiorcy” odbędzie się w terminie od 02.07.2021 do 22.07.2021. Formularze należy składać zgodnie z zasadami skutecznego doręczenia informacji (zgodnie z definicją zawartą w Regulaminie) do biura Projektu przy ul. Bujwida 34 a/4, 50-368 Wrocław. Dokumenty złożone poza terminem nie będą brane pod uwagę. Wzór formularza I Regulamin rekrutacji oraz wszelkie inne dokumenty związane z realizacją projektu znajdują się w zakładce do pobrania.

Równocześnie informujemy, iż w I turze naboru przewidujemy, że do kolejnego etapu rekrutacji tj. do rozmowy z doradcą zakwalifikuje się max. 81 osób, następnie do etapu szkoleniowego przewidujemy zakwalifikowanie ok. 54 osób.

Serdecznie zapraszamy Państwa do składania formularzy!

W razie pytań zachęcamy do kontaktu: e-mail: biuro@fundacjaincept.pl, tel. 531 397 379.

Rekrutacja do projektu „MŚP 2.0 – Młodzi Świetni Przedsiębiorcy”
Skip to content