SUPER PRZEDSIĘBIORCY OSTATECZNA LISTA KANDYDATÓW KWALIFIKUJĄCYCH SIĘ DO ROZMÓW Z DORADCĄ

17.08.2018

Zgodnie z §3 – Zasady rekrutacji Uczestników do projektu REGULAMINU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE ORAZ PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI poniżej publikujemy OSTATECZNĄ LISTĘ KANDYDATÓW KWALIFIKUJĄCYCH SIĘ DO ROZMÓW Z DORADCĄ

Powiadomienie o terminach przeprowadzenia rozmów z doradcami zawodowymi  nastąpi/ło w drodze rozmowy telefonicznej oraz przesłania informacji w formie wiadomości e-mail

OSTATECZNA LISTA KANDYDATÓW KWALIFIKUJĄCYCH SIĘ DO ROZMÓW Z DORADCĄ

SUPER PRZEDSIĘBIORCY OSTATECZNA LISTA KANDYDATÓW KWALIFIKUJĄCYCH SIĘ DO ROZMÓW Z DORADCĄ
Skip to content