SUPER PRZEDSIĘBIORCY – WYNIKI REKRUTACJI OSTATECZNE

24.08.2018r.

Poniżej publikujemy wyniki Ostatecznej Listy Rankingowej wg malejącej liczby pkt. Ponadto przypominamy, iż w przypadku, gdy dwóch lub więcej Kandydatów uzyska równą ogólną liczbę punktów, wyższe miejsce na ostatecznej liście rankingowej otrzymuje osoba, która uzyskała więcej punktów za poszczególne części oceny w następującej kolejności:

  • Punkty przyznane za indywidualną rozmowę z doradcą zawodowym,
  • Punkty przyznanie za kryterium: szanse przetrwania zaplanowanej działalności gospodarczej (na podstawie formularza rekrutacyjnego)
  • Punkty przyznane za kryterium: pomysł na działalność gospodarczą, wykorzystanie niszy rynkowej (na podstawie formularza rekrutacyjnego)
  • Punkty przyznane za kryterium: posiadana wiedza, umiejętności, doświadczenie w kontekście planowanej działalności gospodarczej (na podstawie formularza rekrutacyjnego).

OSTATECZNA LISTA RANKINGOWA

UWAGA!!!! W przypadku rezygnacji którejś z osób zakwailfikowanych do udziału w projekcie  zostanie zakwalifikowana kolejna osoba z najwyższą pozycją na Ostatecznej Liście Rankingowej (wśród osób niezakwalifikowanych).

Serdecznie gratulujemy osobom zakwalifikowanym do Projektu !

SUPER PRZEDSIĘBIORCY – WYNIKI REKRUTACJI OSTATECZNE
Skip to content