Szacowanie wartości zamówienia Szkolenie 1 tury naboru nr S1/7.1/IDP/2018

19.12.2018

W związku z realizacją projektu pt. „Idę do pracy!” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i budżet państwa, Centrum Animacji Społecznej zaprasza do składania ofert w celu określenia wartości zamówienia.

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usług związanych z przeprowadzeniem szkolenia zawodowego dla 10 Uczestników Projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020 w ramach projektu pt. „Idę do pracy!”, nr umowy o dofinansowanie RPPK.07.01.00-18-0033/18-00.

Szacowanie wartości zamówienia Szkolenie 1 tury naboru nr S1/7.1/IDP/2018

Szacowanie wartości zamówienia Szkolenie 1 tury naboru nr S1/7.1/IDP/2018
Skip to content