Termin ogłoszenia wyników pierwszego etapu rekrutacji z II tury naboru w projekcie ,,Zostań swoim szefem” – P O D K A R P A C K I E

Dnia 12 czerwca 2018 r. Lider projektu SUPER NATURA 2000 sp. z o.o. wraz z Partnerem projektu Fundacją Incept informują, iż wyniki pierwszego etapu rekrutacji z II tury naboru do projektu ,,Zostań swoim szefem” – będą opublikowane pomiędzy 18 czerwca – 22 czerwca 2018 r. w godzinach popołudniowych.

Termin ogłoszenia wyników pierwszego etapu rekrutacji z II tury naboru w projekcie ,,Zostań swoim szefem” – P O D K A R P A C K I E
Skip to content