Termin przyjmowania formularzy rekrutacyjnych w projekcie ,,Super przedsiębiorcy” – Dolnośląskie

AKTUALNOŚCI (25.05.2018)

Informujemy, że przyjmowanie formularzy rekrutacyjnych do projektu odbędzie się w terminie 14.06.2018 – 20.06.2018. Formularze należy składać osobiście lub dostarczyć przez pocztę/kuriera do Biura Projektu ” SUPER PRZEDSIĘBIORCY” przy ul. Bujwida 34 a/4, 50-368 Wrocław. Dokumenty złożone poza terminem nie będą brane pod uwagę. Przypominamy, że o zachowaniu terminu decyduje data wpływu do biura, a nie data nadania. Wzór formularza, regulamin projektu oraz wszelkie inne dokumenty związane z realizacją projektu znajdują się w zakładce do pobrania.

REKRUTACJA (25.05.2018)
Informujemy że przyjmowanie formularzy rekrutacyjnych do projektu odbędzie się w terminie 14.06.2018 – 20.06.2018. Formularze należy składać osobiście lub dostarczyć przez pocztę/kuriera do Biura Projektu ” SUPER PRZEDSIĘBIORCY” przy ul. Bujwida 34 a/4, 50-368 Wrocław. Dokumenty założone poza terminem nie będą brane pod uwagę. Przypominamy, że o zachowaniu terminu decyduje data wpływu do biura, a nie data nadania.

Termin przyjmowania formularzy rekrutacyjnych w projekcie ,,Super przedsiębiorcy” – Dolnośląskie
Skip to content