Termin publikacji Ostatecznej Listy Rankingowej z drugiej tury naborów – P O D K A R P A C K I E

Fundacja Incept ogłasza, iż wyniki Ostatecznej Listy Rankingowej z drugiej tury naborów (suma pkt. z formularza rekrutacyjnego + ocena doradcy zawodowego) zostaną ogłoszone 29 marca 2017 r. Wyżej wymieniona Ostateczna Lista Rankingowa dotyczy projektu ,,Własny biznes – praca i satysfakcja”.

Termin publikacji Ostatecznej Listy Rankingowej z drugiej tury naborów – P O D K A R P A C K I E
Skip to content