Termin publikacji Ostatecznej Listy Rankingowej z I tury naboru do projektu ,,Zostań swoim szefem” – P O D K A R P A C K I E

Dnia 26 stycznia 2018 r. Lider projektu „SUPER NATURA 2000 sp. z o.o.” wraz z Partnerem projektu ,,Fundacją Incept” informują, iż wyniki Ostatecznej Listy Rankingowej (ocena formularza rekrutacyjnego + ocena od doradcy zawodowego) z I tury naboru będą opublikowane 31 stycznia 2018 r. w godzinach wieczornych.

Termin publikacji Ostatecznej Listy Rankingowej z I tury naboru do projektu ,,Zostań swoim szefem” – P O D K A R P A C K I E
Skip to content