Termin składania wniosków dla osób planujących rozpocząć działalność gospodarczą w projekcie PODKARPACKIM.

Fundacja Incept ogłasza, iż od dnia 30 listopada do dnia 13 grudnia będzie można składać wniosek o przyznanie wsparcia finansowego wraz z biznesplanem, wniosek o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego oraz pozostałe dokumenty zgodne ze wzorem podanym przez Beneficjenta. Wyżej wymienione dokumenty należy składać w biurze projektu ,,Własny biznes – praca i satysfakcja” w godzinach pracy biura w Kolbuszowej (08:00 – 16:00) przy ul. 11 Listopada 11.

Termin składania wniosków dla osób planujących rozpocząć działalność gospodarczą w projekcie PODKARPACKIM.
Skip to content