Termin składania wniosków o przyznanie wsparcia finansowego oraz wsparcia pomostowego w projekcie ,,Zostań swoim szefem” – P O D K A R P A C K I E

Dnia 12 marca 2018 r. Lider projektu „SUPER NATURA 2000 sp. z o.o.” wraz z Partnerem projektu ,,Fundacją Incept” informują, iż dnia 13 marca 2018 r. do 30 marca 2018 r. – będzie można składać wniosek o przyznanie wsparcia finansowego wraz z biznesplanem, wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego oraz pozostałe dokumenty (załączniki) zgodne ze wzorem podanym przez Beneficjenta.

Wyżej wymienione dokumenty należy składać w biurze projektu ,,Zostań swoim szefem” w godzinach pracy biura w Kolbuszowej (08:00 – 16:00) przy ul. 11 Listopada 11.

Termin składania wniosków o przyznanie wsparcia finansowego oraz wsparcia pomostowego w projekcie ,,Zostań swoim szefem” – P O D K A R P A C K I E
Skip to content