Termin składania wniosków wraz z biznesplanem dla osób planujących rozpocząć działalność gospodarczą z II tury naboru w projekcie ,,Własny biznes – praca i satysfakcja” – P O D K A R P A C K I E

Dnia 25 kwietnia 2017 Fundacja Incept ogłasza, iż od dnia 26 kwietnia do dnia 11 maja 2017 (włącznie do godz. 16:00) będzie można składać wniosek o przyznanie wsparcia finansowego wraz z biznesplanem, wniosek o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego oraz pozostałe dokumenty (załączniki) zgodne ze wzorem podanym przez Beneficjenta. Wyżej wymienione dokumenty należy składać w biurze projektu ,,Własny biznes – praca i satysfakcja” w godzinach pracy biura w Kolbuszowej (08:00 – 16:00) przy ul. 11 Listopada 11.

Termin składania wniosków wraz z biznesplanem dla osób planujących rozpocząć działalność gospodarczą z II tury naboru w projekcie ,,Własny biznes – praca i satysfakcja” – P O D K A R P A C K I E
Skip to content