Wyniki KOW – Dolny Śląsk

Szanowni Państwo poniżej publikujemy Wyniki Komisji Oceny Wniosków o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości. Każdy Wniosek oceniany był przez dwóch oceniających, liczba przyznanych punktów znajdująca się na liście jest średnią arytmetyczną obu ocen. Osoby, które posiadają status rekomendowano do dofinansowania mogą już zakładać działalność i przygotowywać Wnioski o przyznanie wsparcia pomostowego.

Lista rankingowa osób rekomendowanych do dofinansowania

SERDECZNIE GRATULUJEMY

Wyniki KOW – Dolny Śląsk
Skip to content