Wyniki obrad Komisji Oceny Wniosków – P O D K A R P A C K I E

W zakładce ,,Aktualności” w projekcie ,,Własny biznes – praca i satysfakcja” realizowanego w woj. podkarpackim – zostały opublikowane wyniki obrad KOW.

Serdecznie gratulujemy osobom rekomendowanym do otrzymania dofinansowania.

Wyniki obrad Komisji Oceny Wniosków – P O D K A R P A C K I E
Skip to content