Uaktualnione wyniki ocen formularzy rekrutacyjnych z I tury naboru do projektu ,,Zostań swoim szefem” – P O D K A R P A C K I E

.

UAKTUALNIONE WYNIKI OCEN FORMULARZY REKRUTACYJNYCH z I tury naboru

Dnia 23 stycznia 2018 r. Lider projektu „SUPER NATURA 2000 sp. z o.o.” wraz z Partnerem projektu ,,Fundacją Incept” publikują uaktualnione wyniki ocen formularzy rekrutacyjnych z I tury naboru.

Aktualna lista rankingowa – Wyniki ocen formularzy rekrutacyjnych – I tura naboru – Zostań swoim szefem

(Aktualizacja listy rankingowej została spowodowana usunięciem jednej osoby z osób zakwalifikowanych do rozmów z doradcą zawodowym z powodu miejsca zamieszkania kandydata nie objętego wsparciem w projekcie. Lista rankingowa została uaktualniona – do kolejnego etapu dostały się dwie osoby z największą liczbą punktów z pozycji z wyczerpanej alokacji miejsc na spotkanie z doradcą zawodowym – za utrudnienia przepraszamy !!!)

Serdecznie gratulujemy osobom zakwalifikowanym do rozmów z doradcami zawodowymi !

UWAGA !!!

Rozmowy rekrutacyjne z doradcą zawodowym odbędą się w terminie od 24 do 26 stycznia 2018 r. We wtorek 23 stycznia zostaną przekazane kandydatom miejsca spotkań oraz przydział do grup. Wszystkie osoby zakwalifikowane do rozmów rekrutacyjnych zostaną poinformowane o miejscu oraz o godzinie spotkania telefonicznie/e-mail’owo.

Dnia 22 stycznia 2018 r. Lider projektu „SUPER NATURA 2000 sp. z o.o.” wraz z Partnerem projektu ,,Fundacją Incept” publikują wyniki ocen formularzy rekrutacyjnych z I tury naboru.

Lista rankingowa – Wyniki ocen formularzy rekrutacyjnych – I tura naboru – Zostań swoim szefem

Serdecznie gratulujemy osobom zakwalifikowanym do rozmów z doradcami zawodowymi !

UWAGA !!!

Rozmowy rekrutacyjne z doradcą zawodowym odbędą się w terminie od 24 do 26 stycznia 2018 r. We wtorek 23 stycznia zostaną ogłoszone miejsca spotkań oraz przydział do grup. Wszystkie osoby zakwalifikowane do rozmów rekrutacyjnych zostaną poinformowane o miejscu oraz o godzinie spotkania telefonicznie/e-mail’owo.

Uaktualnione wyniki ocen formularzy rekrutacyjnych z I tury naboru do projektu ,,Zostań swoim szefem” – P O D K A R P A C K I E
Skip to content