Wyniki Ostatecznej Listy Rankingowej z I tury naboru do projektu ,,Zostań swoim szefem” – P O D K A R P A C K I E

UWAGA !!! Wyniki Ostatecznej Listy Rankingowej z I tury naboru do projektu ,,Zostań swoim szefem”

Dnia 31 stycznia 2017 r. Lider projektu „SUPER NATURA 2000 sp. z o.o.” wraz z Partnerem projektu ,,Fundacją Incept” publikują wyniki Ostatecznej listy rankingowej z I tury naboru.

OSTATECZNA LISTA RANKINGOWA – I tura naboru – Zostań swoim szefem

Serdecznie gratulujemy osobom zakwalifikowanym do Projektu !

Wyniki Ostatecznej Listy Rankingowej z I tury naboru do projektu ,,Zostań swoim szefem” – P O D K A R P A C K I E
Skip to content