Zaproszenie do składania ofert – szkolenie dla II tury naboru

06.04.2020

W związku z realizacją projektu pt. „Młodzi fachowcy” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i budżet państwa, Fundacja Conceptus – Partner projektu zaprasza do składania ofert w celu realizacji zamówienia.
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usług szkoleniowych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w ramach projektu pt. „Młodzi fachowcy”, nr umowy o dofinansowanie POWR.01.02.01-18-0159/19-00.

Zapytanie o cenę – szkolenia – nr S2/1.2.1/MF/2020

Zaproszenie do składania ofert – szkolenie dla II tury naboru
Skip to content