Zapytanie o cenę nr S/7.1/IDP/2018 – rozstrzygnięcie

03.12.2018

W związku z realizacją projektu pt. „Idę do pracy!” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i budżet państwa, Fundacja Conceptus informuje, że nastąpiło rozstrzygnięcie Zapytania o cenę nr S/7.1/IDP/2018.

Do wykonania zamówienia – świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usług związanych z wynajmem/zapewnieniem sal do realizacji wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020 w ramach projektu pt. „Idę do pracy!”, nr umowy o dofinansowanie RPPK.07.01.00-18-0033/18-00, została wybrana Firma Consultingowa Mariusz Szymczuch.

Zapytanie o cenę nr S/7.1/IDP/2018 – rozstrzygnięcie
Skip to content