Zapytanie o cenę Pośrednicy pracy nr PP/7.1/IDP/2018

17.12.2018

W związku z realizacją projektu pt. „Idę do pracy!” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i budżet państwa, Fundacja Conceptus zaprasza do składania ofert w celu realizacji zamówienia.

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usług związanych ze wsparciem UP jako Pośrednik Pracy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020 w ramach projektu pt. „Idę do pracy!”, nr umowy o dofinansowanie RPPK.07.01.00-18-0033/18-00.

Zapytanie o cenę Pośrednicy pracy nr PP/7.1/IDP/2018

Zapytanie o cenę Pośrednicy pracy nr PP/7.1/IDP/2018 – oferta

Zapytanie o cenę Pośrednicy pracy nr PP/7.1/IDP/2018
Skip to content