Zapytanie ofertowe Szkolenie 2 tury naboru nr S2/7.1/IDP/2019

09.02.2019

W związku z realizacją projektu pt. „Idę do pracy!” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i budżet państwa, Centrum Animacji Społecznej  zaprasza do składania ofert w celu realizacji zamówienia.

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usług związanych z przeprowadzeniem szkolenia zawodowego dla 7 Uczestników Projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020 w ramach projektu pt. „Idę do pracy!”, nr umowy o dofinansowanie RPPK.07.01.00-18-0033/18-00.

Zapytanie ofertowe nr S2/7.1/IDP/2019

Zapytanie ofertowe nr S2/7.1/IDP/2019 – oferta

Zapytanie ofertowe Szkolenie 2 tury naboru nr S2/7.1/IDP/2019
Skip to content