Zostań swoim szefem – wyniki KOW

Dnia 12 września 2018 r. Lider projektu SUPER NATURA 2000 sp. z o.o. wraz z Partnerem projektu Fundacją Incept publikują listę rankingową wniosków o przyznanie wsparcia finansowego oraz wsparcia pomostowego z II tury naboru. Przypominamy, że każdemu z Państwa został nadany indywidualny numer wniosku. Zgodnie z Regulaminem przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości nazwiska i imiona Państwa oraz członków Komisji Oceny Wniosków są chronionymi danymi osobowymi, których się nie upublicznia.

Ostateczna Lista Wnioskodawców kwalifikujących się do otrzymania wsparcia finansowego zostanie utworzona po zakończeniu procedury odwoławczej i w przeciągu 3 dni roboczych od jej zakończenia zostanie opublikowana na stronie internetowej projektu. Ponadto Beneficjent przekaże informacje o wynikach oceny pisemnie uczestnikom projektu.

UWAGA!!! NIE REJESTRUJEMY JESZCZE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZYCH!!!!

Lista rankingowa osób rekomendowanych do dofinansowania

Zostań swoim szefem – wyniki KOW
Skip to content