Rekrutacja

Grupa docelowa, czyli kto może wziąć udział w projekcie ?

Grupę docelową stanowią os. bezrobotne, bierne zawodowo oraz poszukujące pracy pozostające bez zatrudnienia w wieku powyżej 29 roku życia (tj. w wieku 30 lat i więcej), znajdujące się szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj. należące, co najmniej do jednej z następujących grup:
-os. od 50 r.ż. [os. 50+],
-os. długotrwale bezrobotne,
-kobiety,
-osoby z niepełnosprawnościami,
-osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych (do ISCED 3 włącznie).
W projekcie będą mogły wziąć udział wyłącznie osoby zamieszkujące (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) na terenie woj. podkarpackiego.

Zasady rekrutacji do projektu:

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie wypełniają Formularz rekrutacyjny (w zakładce do pobrania). Przyjmowanie Formularzy rekrutacyjnych odbywa się według harmonogramu zamieszczonego poniżej. Uzupełniony i podpisany Formularz rekrutacyjny należy złożyć w biurze projektu w Kolbuszowej (za pośrednictwem poczty lub osobiście). Osoba, która zostanie zakwalifikowana do projektu zostaje skierowana na wsparcie w postaci doradztwa zawodowego, podczas którego opracowany zostanie Indywidualny Plan Działania. Indywidualny Plan Działania będzie wyznaczał dla Uczestników Projektu dalszą ścieżkę udziału w projekcie.

Dodatkowe informacje:
Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji do projektu znajdują się w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa, zamieszczonym w zakładce do pobrania.
W razie dodatkowych pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.

Harmonogram rekrutacji:

I tura: 19.11.2018-07.12.2018
Lista rankingowa I tury rekrutacji

II tura: 08.12.2018-11.01.2019
Lista rankingowa II tury rekrutacji

III tura: 12.01.2019-11.04.2019
Lista rankingowa III tury rekrutacji

IV tura: 12.04.2019-31.05.2019
Lista rankingowa IV tury rekrutacji

Ostateczna lista rankingowa IV tury rekrutacji

Skip to content