Do pobrania

Regulamin-rekrutacji-Kierunek_praca

Wyjaśnienie dotyczące rolników (zapis z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020):
Jeżeli chodzi o wsparcie dla rolników i członków ich rodzin, prowadzących indywidualne gospodarstwa rolne do wielkości 2 ha, zamierzających odejść z rolnictwa, jako rezultat wsparcia po zakończonym projekcie będzie oczekiwane podjęcie zatrudnienia w sektorze pozarolniczym lub rejestracja w powiatowym urzędzie pracy celem dalszej aktywizacji.

 

Dokumenty składane przy zgłoszeniu Kandydata:
Zał.01-do-Regulaminu-rekrutacji-Formularz
Zał.02-do-Regulaminu-rekrutacji-Oswiadczenia-Kandydata

Karta oceny rekrutacyjnej

 

Dokument podpisywany do 7 dni po zakwalifikowaniu się Kandydata do uczestnictwa w projekcie:
Zał.03-do-Regulaminu-rekrutacji-Oswiadczenia-i-deklaracja-Uczestnika

 

Dokumenty do organizacji stażu:
Wniosek o organizację stażu w ramach projektu
Umowa stażowa
umowa staż zał 1 – lista obecności
umowa staż zał 2 – opinia staż
umowa staż zał 3 – nota obciążeniowa

 

Dokumenty do wsparcia szkoleniowego:
Umowa szkoleniowa

Skip to content