Zatrudnienie autostradą do sukcesu (woj. DOLNOŚLĄSKIE)

Informacje

Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Oś priorytetowa: 8 Rynek pracy

Numer i nazwa działania: 8.2 Wsparcie osób poszukujących pracy

Projekt „Zatrudnienie autostradą do sukcesu” realizowany przez:

Lider Projektu:

Fundacja Incept
ul. Wyb. Korzeniowskiego 2/20
50-226 Wrocław

Okres realizacji:

od 01-02-2017 do 30-06-2018

Całkowity koszt projektu:

1 958 337,60 zł

Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego:

1 857 537,60 zł

Skip to content