Rekrutacja

Rekrutacja

Celem projektu jest poprawa szans na zatrudnienie 120 osób (w tym 73 kobiet) z terenu Dolnego Śląska, które znajdują się w szczególnej sytuacji na rynku pracy:
– osoby po 50 r.ż.,
– kobiety,
– osoby niepełnosprawne,
– osoby długotrwale bezrobotne
– osoby o niskich kwalifikacjach

Grupę docelową projektu stanowią osoby zamieszkujące powiaty:
– lwówecki,
– jaworski,
– jeleniogórski ziemski,
– lubański,
– złotoryjski,
– legnicki ziemski,
– dzierżoniowski,
– kłodzki,
– wałbrzyski ziemski
– ząbkowicki,
w wieku od 30 roku życia.

Skip to content