Wsparcie udzielane w ramach projektu

Wsparcie diagnostyczno-doradcze

Mobilny doradca odpowiedzialny będzie za przeprowadzenie wstępnej diagnozy i doradztwa w zakresie określenia celów, potrzeb oraz obszarów rozwojowych przedsiębiorstwa i jego pracowników, w tym identyfikacja potrzeb w zakresie korzystania z usług rozwojowych, a także merytoryczne wsparcie techniczne w zakresie korzystania z BUR. Analiza potrzeb będzie przeprowadzona we współpracy z osobami zarządzającymi danym podmiotem i/lub jego pracownikami. Dokładny zakres doradztwa będzie określony na podstawie indywidualnych potrzeb danego podmiotu.

Usługi rozwojowe

Poziom dofinansowania pojedynczej usługi rozwojowej dla jednego przedsiębiorcy lub pracownika wydelegowanego przez przedsiębiorcę nie przekracza kwoty 10 000 PLN netto (z wkładem własnym przedsiębiorcy), bez względu na wartość tej usługi i poziom wsparcia.

Cena godziny usługi rozwojowej nie odbiega od cen rynkowych. Operator będzie weryfikować rynkowość ceny poprzez porównywarkę cen usług rozwojowych. Za rynkowe będą uznawane ceny nieprzekraczające III kwartyla dla danej podkategorii usług z ostatnich 6 pełnych miesięcy przed rozpoczęciem usługi rozwojowej.

Podstawowa wartość dofinansowania usługi rozwojowej wynosi 50%. Istnieje możliwość zwiększenia poziomu dofinansowania, zgodnie z preferencjami wskazanymi w Załącznik nr 1 do Regulamin wyboru projektów. Co do zasady przedsiębiorstwo może skorzystać tylko raz ze wsparcia w ramach projektu.

Skip to content