ASYSTENCI – LOKALNI SUPERBOHATEROWIE. Program wsparcia osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin

Projekt: „ASYSTENCI – LOKALNI SUPERBOHATEROWIE. Program wsparcia osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin”

Informacje
Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
Oś priorytetowa: 9 Włączenie społeczne
Numer i nazwa działania: 9.2 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych
Lider Projektu:
Fundacja Incept
ul. Wyb. Korzeniowskiego 2/20
50-226 Wrocław

Okres realizacji:
Od 2018-10-01 do 2019-12-31

Całkowity koszt projektu: 978 770,00zł
Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 929 590,00zł

Skip to content