Aktualności

USŁUGI ASYSTENCKIE W OKRESIE 01.04.2020 – 30.09.2021  :
Informujemy, iż w celu zachowania trwałości projektu „ASYSTENCI – LOKALNI SUPERBOHATEROWIE. Program wsparcia osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin. nr RPDS.09.02.01-02-0047/17″ usługi asystenckie będą świadczone przez okres kolejnych 18 miesięcy (tj. do 30.09.2021) przez 10 asystentów osobistych osoby niepełnosprawnej. Wsparcie będzie udzielane zgodnie z Ogólnoeuropejskimi wytycznymi dotyczącymi przejścia od opieki instytucjonalnej do opieki świadczonej na poziomie pozainstytucjonalnym. Aktualna informacja dotycząca liczby wolnych miejsc oferowanych przez Fundację w okresie trwałości będzie publikowana na stronie internetowej Fundacji na bieżąco.
Obecna liczba wolnych miejsc: 10.
W przypadku zainteresowania usługami prosimy o kontakt z biurem pod numerem telefonu: 531-397-379
Skip to content