Wsparcie udzielane w ramach projektu

WSPARCIE UDZIELANE W RAMACH PROJEKTU:

 

USŁUGI ASYSTENCKIE:

Usługi będą świadczone przez okres 12 miesięcy przez 10 zaangażowanych asystentów osoby niepełnosprawnej w wymiarze średnim 30 godzin na miesiąc/OzN. Wsparcie będzie udzielane zgodnie z Ogólnoeuropejskimi wytycznymi dotyczącymi przejścia od opieki instytucjonalnej do opieki świadczonej na poziomie pozainstytucjonalnym.

 

WSPARCIE UZUPEŁNIAJĄCE:

Przeznaczone dla osób będących Opiekunami faktycznymi

– wsparcia psychologicznego – średnio 3h/mies. x 12 miesięcy x 30 os. – wsparcie niezbędne dla osób, które często zostają same z problemem opieki nad OzN, z wyzwaniem, które często przerasta ich siły i możliwości, które dezorganizuje dotychczasowe życie i wyklucza z zycia społecznego

– doradztwo indywidualne – średnio 20h/os.x 30 os. – wsparcie o tematyce zgodnej z zapotrzebowaniem faktycznych opiekunów, zgodne z ich indywidualnymi potrzebami, np. wsparcie rodzinne, prawne, z zakresu zasad funkcjonowania systemu opieki społecznej, itp.

– szkolenia warsztatowe – średnio 6 dni szkoleniowych – szkolenia dopasowane do indywidualnych potrzeb opiekunów, np. z zakresu żywienia i diety OzN, pierwszej pomocy, pielęgnacji OzN, podstaw rehabilitacji, asertywności i komunikacji, itp. szkolenia pozwolą również na wymianę doświadczeń pomiędzy opiekunami.

Skip to content