Aktualności

sierpień 2020
Zamknięte biuro projektu

Fundacja Incept ogłasza, iż w dniu 18 sierpnia – biuro projektu będzie zamknięte.

czerwiec 2020
Zaproszenie do składania ofert – szkolenie dla III tury naboru

25.06.2020

W związku z realizacją projektu pt. „Młodzi fachowcy” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i budżet państwa, Fundacja Conceptus – Partner projektu zaprasza do składania ofert w celu realizacji zamówienia.
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usług szkoleniowych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w ramach projektu pt. „Młodzi fachowcy”, nr umowy o dofinansowanie POWR.01.02.01-18-0159/19-00.

Zapytanie o cenę – szkolenia – nr S3/1.2.1/MF/2020

Lista rankingowa III tury rekrutacji

12.06.2020

Fundacja Incept ogłasza, iż w dniu 12 czerwca 2020 została opublikowana Lista Rankingowa III tury rekrutacji – staże i szkolenia (poniżej). 22 osoby, zostały zakwalifikowane do uczestnictwa w projekcie, a 6 osób znajduje się na liście rezerwowej.

Lista rankingowa III tury rekrutacji – staże i szkolenia

Godziny pracy biura projektu w Kolbuszowej

Fundacja Incept informuje, iż biuro projektu ,,Młodzi fachowcy” w dniu 12 czerwca (piątek) – będzie nieczynne.

maj 2020
Umowy o przyznanie wsparcia na rozwój przedsiębiorczości i wsparcie pomostowe – DOTACJE

Fundacja Incept informuje, iż z wszystkimi osobami wyrażającymi chęć podjęcia dalszych etapów projektowych oraz jednocześnie będącymi rekomendowanymi do dofinansowania zawarto umowy o udzielenie wsparcia na rozwój przedsiębiorczości oraz umowy o wsparcie pomostowe.

Ostateczna lista rankingowa wniosków o przyznanie wsparcia finansowego oraz wsparcia pomostowego – DOTACJE

Fundacja Incept publikuje ostateczną listę rankingową wniosków o przyznanie wsparcia finansowego oraz wsparcia pomostowego.


Ostateczna lista rankingowa osób rekomendowanych do dofinansowania


Po regulaminowym terminie odwoławczym – nie wniesiono żadnych zmian rankingowych dla osób rekomendowanych do otrzymania dofinansowania.

 

kwiecień 2020
Lista rankingowa wniosków o przyznanie wsparcia finansowego oraz wsparcia pomostowego – DOTACJE

Fundacja Incept publikuje listę rankingową wniosków o przyznanie wsparcia finansowego oraz wsparcia pomostowego. Przypominamy, że każdemu z Państwa został nadany indywidualny numer wniosku. Zgodnie z Regulaminem przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości nazwiska i imiona Państwa oraz członków Komisji Oceny Wniosków są chronionymi danymi osobowymi, których się nie upublicznia.

Ostateczna lista rankingowa osób rekomendowanych do otrzymania wsparcia finansowego oraz pomostowego zostanie utworzona po zakończeniu procedury odwoławczej i zostanie opublikowana na stronie internetowej projektu. Ponadto Beneficjent przekaże informacje o wynikach oceny pisemnie uczestnikom projektu.


Lista rankingowa osób rekomendowanych do dofinansowania


UWAGA!!! NIE REJESTRUJEMY JESZCZE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZYCH!!!!


Wszelkie informacje dot. kolejnych etapów projektowych będziemy przekazywać na wskazane adresy e-mail’owe.

Termin obrad Komisji Oceny Wniosków – DOTACJE

Fundacja Incept ogłasza, iż termin obrad Komisji Oceny Wniosków został ustalony na termin 25.04.2020 – 26.04.2020 r.

Oceny formalne wniosków o przyznanie wsparcia finansowego oraz wsparcia pomostowego – DOTACJE

Fundacja Incept informuje, iż wyniku przeprowadzonej oceny formalnej wszystkich złożonych wniosków o przyznanie wsparcia finansowego oraz wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego – przedmiotowe wnioski spełniają wymogi formalne i zostały przekazane do oceny merytorycznej.

UWAGA !!! Akt. czasowe zamknięcie biura projektu ze względu na ryzyko związane z koronawirusem SARS-CoV-2

W związku z nadal panującą epidemią koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie Polski informujemy, iż Biuro Projektu będzie nieczynne do odwołania. Biuro jest już czynne ! 

Zaproszenie do składania ofert – szkolenie dla II tury naboru

06.04.2020

W związku z realizacją projektu pt. „Młodzi fachowcy” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i budżet państwa, Fundacja Conceptus – Partner projektu zaprasza do składania ofert w celu realizacji zamówienia.
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usług szkoleniowych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w ramach projektu pt. „Młodzi fachowcy”, nr umowy o dofinansowanie POWR.01.02.01-18-0159/19-00.

Zapytanie o cenę – szkolenia – nr S2/1.2.1/MF/2020

Termin składania wniosków o przyznanie wsparcia finansowego oraz pomostowego wraz z biznesplanem dla osób planujących rozpocząć działalność gospodarczą – DOTACJE

W związku z nadal panującą epidemią koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie Polski informujemy, iż beneficjent wprowadził możliwość wysłania wniosków o przyznanie wsparcia finansowego oraz pomostowego wraz z załącznikami w formie elektronicznej. Skany podpisanych dokumentów należy wysyłać na adres e-mail’owy: mlodzifachowcy@fundacjaincept.pl w terminie od 6 kwietnia do 17 kwietnia 2020 r. (włącznie).


Wersje papierową wyżej wymienionych dokumentów – będzie można składać po ogłoszeniu terminu przez beneficjenta.


Jeżeli ktoś nie jest w posiadaniu skanera – proszę o kontakt w pracownikiem biura projektu (dział kontakt).

marzec 2020
UWAGA !!! Akt. czasowe zamknięcie biura projektu ze względu na ryzyko związane z koronawirusem SARS-CoV-2

W związku z nadal panującą epidemią koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie Polski informujemy, iż od dnia 16 marca 2020 r. do dnia 10 kwietnia (włącznie) 2020 r. Biuro Projektu będzie nieczynne.

Lista rankingowa II tury rekrutacji

13.03.2020

Fundacja Incept ogłasza, iż w dniu 13 marca 2020 została opublikowana Lista Rankingowa II tury rekrutacji – staże i szkolenia (poniżej). Wszystkie osoby, które składały Formularze rekrutacyjne zostały zakwalifikowane do uczestnictwa w projekcie.

Lista rankingowa II tury rekrutacji – staże i szkolenia

Zmiany w formie udzielania doradztw – DOTACJE

W związku z chwilowym zamknięciem biura projektu, beneficjent wprowadził możliwość odbycia indywidualnych doradztw w formie wideokonferencji.

Zainteresowane osoby, proszone są o kontakt e-mail’owy.

UWAGA !!! Czasowe zamknięcie biura projektu ze względu na ryzyko związane z koronawirusem SARS-CoV-2

W związku z występowaniem koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie Polski informujemy, iż od dnia 16 marca 2020 r. do dnia 30 marca 2020 r. Biuro Projektu będzie nieczynne.


Wszelkie informacje dla Uczestników Projektu będą udzielane drogą e-mail’ową oraz telefoniczną.


W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy (dostępny w zakładce kontakt).

Termin składania dokumentów rekrutacyjnych: staże i szkolenia III

12.03.2020

W dniu 12.03.2020r. Fundacja Incept ogłasza, iż od dnia 13 marca 2020 r. będzie można składać dokumenty rekrutacyjne.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w szkoleniach/stażach: 
Termin od którego można składać wnioski: 13 marzec 2020 r.
Termin do którego można składać wnioski: 10 czerwiec 2020 r.

Osoby zainteresowane szkoleniami/stażami muszą wypełnić załącznik nr 1 – Formularz rekrutacyjny

 

Pełny opis informacji i terminy w zakładce rekrutacja.
Dokumenty rekrutacyjne dostępne są w biurze projektu oraz w zakładce Do pobrania

luty 2020
Zaproszenie do składania ofert – szkolenie dla I tury naboru

26.02.2020

W związku z realizacją projektu pt. „Młodzi fachowcy” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i budżet państwa, Fundacja Conceptus – Partner projektu zaprasza do składania ofert w celu realizacji zamówienia.
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usług szkoleniowych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w ramach projektu pt. „Młodzi fachowcy”, nr umowy o dofinansowanie POWR.01.02.01-18-0159/19-00.

Zapytanie o cenę – szkolenia – nr S1/1.2.1/MF/2020

Harmonogram szkoleń grupowych – DOTACJE

W zakładce ,,Harmonogram” pojawił się termin szkoleń grupowych dla uczestników projektu ,,Młodzi fachowcy”.

Zaktualizowana ostateczna lista rankingowa – DOTACJE

Fundacja Incept ogłasza, iż w dniu 25 lutego 2020 r. z powodu rezygnacji kilku kandydatów została opublikowana zaktualizowana ostateczna lista rankingowa – dotacje.

Zaktualizowana ostateczna lista rankingowa – dotacje

 

Serdecznie gratulujemy osobom zakwalifikowanym do Projektu !

Ostateczna lista rankingowa – DOTACJE

Fundacja Incept ogłasza, iż w dniu 24 lutego 2020 r. zostały opublikowane wyniki ostatecznej listy rankingowej osób kwalifikujących się do projektu ,,Młodzi fachowcy”.

Ostateczna lista rankingowa – dotacje

 

Serdecznie gratulujemy osobom zakwalifikowanym do udziału w projekcie !

Miejsce przeprowadzenia rozmów z doradcami zawodowymi w ramach projektu „Młodzi fachowcy” – DOTACJE

Fundacja Incept informuje, iż spotkanie rekrutacyjne z doradcą zawodowym odbędzie się w restauracji Kwadrans w Kolbuszowej. Kandydaci zostaną poinformowani o spotkaniu telefonicznie.

Lokalizacja:

Restauracja Kwadrans, ul. Obrońców Pokoju 48, Kolbuszowa w indywidualnie wyznaczonych godzinach z kandydatami do projektu:

https://goo.gl/maps/RKbqtKSdcg1zswwC7

Wyniki ocen formularzy rekrutacyjnych – DOTACJE

Fundacja Incept ogłasza, iż w dniu 18 lutego 2020 r. zostały opublikowane wyniki ocen formularzy rekrutacyjnych – dotacje.

Wyniki ocen formularzy rekrutacyjnych – Młodzi fachowcy

Serdecznie gratulujemy osobom zakwalifikowanym do rozmów z doradcami zawodowymi !

UWAGA !!!

Rozmowy rekrutacyjne z doradcą zawodowym odbędą się w terminie od 20 do 21 lutego 2020 r. Wszystkie osoby zakwalifikowane do rozmów rekrutacyjnych zostaną poinformowane o miejscu oraz o godzinie spotkania.

Lista rankingowa I tury rekrutacji

07.02.2020

Fundacja Incept ogłasza, iż w dniu 07 lutego 2020 została opublikowana Lista Rankingowa I tury rekrutacji – staże i szkolenia (poniżej). Wszystkie osoby, które składały Formularze rekrutacyjne zostały zakwalifikowane do uczestnictwa w projekcie.

 

Lista rankingowa I tury rekrutacji – staże i szkolenia

Termin składania dokumentów rekrutacyjnych: staże i szkolenia II

05.02.2020

W dniu 05.02.2020r. Fundacja Incept ogłasza, iż od dnia 06 lutego 2020 r. będzie można składać dokumenty rekrutacyjne.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w szkoleniach/stażach: 
Termin od którego można składać wnioski: 06 luty 2020 r.
Termin do którego można składać wnioski: 13 marzec 2020 r.

Osoby zainteresowane szkoleniami/stażami muszą wypełnić załącznik nr 1 – Formularz rekrutacyjny

 

Pełny opis informacji i terminy w zakładce rekrutacja.
Dokumenty rekrutacyjne dostępne są w biurze projektu oraz w zakładce Do pobrania

UWAGA!!! Wydłużenie terminu składania dokumentów rekrutacyjnych

05.02.2020

W związku z niewystarczającą liczbą złożonych formularzy Rekrutacja dla osób zainteresowanych zakładaniem działalności gospodarczej zostaje przedłużona. 
Zmieniony termin do którego można składać wnioski: 14 luty 2020 r.

styczeń 2020
UWAGA!!! Aktualizacja terminu składania dokumentów rekrutacyjnych

07.01.2020

UWAGA!!!

W dniu 07.01.2020 r. Fundacja Incept informuje, iż zmianie uległ Załącznik nr 5 – Karta oceny formularza zgłoszeniowego oraz rozmowy z doradcą zawodowym, w związku z czym zmianie ulega termin składania dokumentów rekrutacyjnych.

Osoby zainteresowane zakładaniem działalności gospodarczej: 
Termin od którego można składać wnioski: 21 stycznia 2020 r.
Termin do którego można składać wnioski: 05 luty 2020 r.

Przypominamy, iż osoby zainteresowane rozpoczęciem własnej działalności gospodarczej zobowiązane są podobnie jak osoby zainteresowane szkoleniami/stażami wypełnić załącznik nr 1 – Formularz rekrutacyjny oraz załącznik nr 4 – Formularz zgłoszeniowy kandydata do wsparcia na rozwój przedsiębiorczości i samozatrudnienia.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w szkoleniach/stażach: 
Termin od którego można składać wnioski: 21 stycznia 2020 r.
Termin do którego można składać wnioski: 05 luty 2020 r.

Osoby zainteresowane szkoleniami/stażami muszą wypełnić załącznik nr 1 – Formularz rekrutacyjny

Pełny opis informacji i terminy w zakładce rekrutacja.

Dokumenty rekrutacyjne dostępne są w biurze projektu oraz w zakładce Do pobrania

grudzień 2019
Termin składania dokumentów rekrutacyjnych

19.12.2019

W dniu 19.12.2019r. Fundacja Incept ogłasza, iż od dnia 10 stycznia 2020 r. będzie można składać dokumenty rekrutacyjne.

Osoby zainteresowane zakładaniem działalności gospodarczej: 
Termin od którego można składać wnioski: 10 stycznia 2020 r.
Termin do którego można składać wnioski: 23 stycznia 2020 r.

Przypominamy, iż osoby zainteresowane rozpoczęciem własnej działalności gospodarczej zobowiązane są podobnie jak osoby zainteresowane szkoleniami/stażami wypełnić załącznik nr 1 – Formularz rekrutacyjny oraz załącznik nr 4 – Formularz zgłoszeniowy kandydata do wsparcia na rozwój przedsiębiorczości i samozatrudnienia.

 

Osoby zainteresowane uczestnictwem w szkoleniach/stażach: 
Termin od którego można składać wnioski: 10 stycznia 2020 r.
Termin do którego można składać wnioski: 03 luty 2020 r.

Osoby zainteresowane szkoleniami/stażami muszą wypełnić załącznik nr 1 – Formularz rekrutacyjny

 

Pełny opis informacji i terminy w zakładce rekrutacja.
Dokumenty rekrutacyjne dostępne są w biurze projektu oraz w zakładce Do pobrania

Zapytanie o cenę – Doradca zawodowy

19.12.2019

W związku z realizacją projektu pt. „Młodzi fachowcy” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i budżet państwa, Fundacja Incept zaprasza do składania ofert w celu realizacji zamówienia.
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usług związanych z doradztwem jako Doradca zawodowy w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w ramach projektu pt. „Młodzi fachowcy”, nr umowy o dofinansowanie POWR.01.02.01-18-0159/19-00.

Zapytanie o cenę Doradca zawodowy – nr DZ-IPD/1.2.1/MF/2019

 

Informacja o zamieszczeniu dokumentów rekrutacyjnych

19.12.2019

Fundacja Incept informuje, że dnia 19.12.2019 w zakładce Do pobrania  zamieszczono dokumenty rekrutacyjne.

Skip to content