Aktualności

Aktualności

 

Publikacja OSTATECZNEJ LISTY RANKINGOWEJ  projekt ,,Pracuje u siebie”

Fundacja Incept ogłasza, iż w dniu 24 maja 2017 została opublikowana Ostateczna Lista Rankingowa (poniżej). Wszystkie osoby, które składały wnioski o przyznanie wsparcia środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości zostały rekomendowane do dofinansowania.

Ostateczna lista rankingowa ,,Pracuję u siebie”

Serdecznie gratulujemy !

 

Termin składania biznesplanów – projekt „Pracuję u siebie”
Fundacja Incept ogłasza, że od 8 maja 2017 do 15 maja 2017 w ramach projektu „Pracuję u siebie” będzie można składać wnioski o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości, tzw. Biznesplany, które stanowią załącznik 6 do Regulaminu. Wnioski znajdują się na stronie projektu w zakładce do pobrania. Wnioski można składać osobiście lub za pośrednictwem kuriera lub poczty na adres biura projektu: ul. Bujwida 34 a/4, 50-368 Wrocław. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do biura projektu!

Wnioski należy składać w dwóch egzemplarzach, w raz z wymaganymi załącznikami. Szczegółowe informacje zostaną do Państwa przesłane mailem.


UWAGA!!! Poniżej publikujemy LISTĘ RANKINGOWĄ – OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO UDZIAŁU W PROJEKCIE W ramach II OKRESU REKRUTACYJNEGO

Lista Rankingowa II okres rekrutacyjny 2017
———————–
Uwaga! Termin przyjmowania formularzy rekrutacyjnych do projektu „Pracuję u siebie” zostaje przedłużony do dnia 21 marca 2017r.

Zmianie ulega także termin spotkań z doradcami zawodowymi.
W terminach od 29 marca do 4 kwietnia 2017r. planowane są spotkania z doradcami zawodowymi w celu przeprowadzenia rozmów rekrutacyjnych.

———————–
Fundacja Incept ogłasza, iż od dnia 24 lutego do 15 marca 2017 r. będzie można składać dokumenty rekrutacyjne do drugiej tury naboru do projektu „Pracuję u siebie”. Dokumenty rekrutacyjne należy składać osobiście w biurze projektu lub poprzez wysyłkę drogą pocztową na adres:
Biuro Projektu ,,Pracuję u siebie”
ul. Bujwida 34a/4
50-368 Wrocław

Dokumenty rekrutacyjne dostępne są w biurze projektu oraz w zakładce Do pobrania (załącznik nr 1 formularz rekrutacyjny)

W terminach od 17 marca do 22 marca 2017r. planowane są spotkania z doradcami zawodowymi w celu przeprowadzenia rozmów rekrutacyjnych.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w projekcie !!!
———————–

Szanowni Państwo informujemy, iż od 21.12.2016 (od godz. 14.00) w okresie do 5 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej można składać Wnioski o przyznanie wsparcia pomostowego Wsparcie pomostowe jest przyznawane na podstawie Wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego (załącznik 16).

———————–
Szanowni Państwo w dniu 21.12.2016r. publikujemy Wyniki Komisji Oceny Wniosków o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości. Każdy Wniosek oceniany był przez dwóch oceniających, liczba przyznanych punktów znajdująca się na liście jest średnią arytmetyczną obu ocen. Osoby, które posiadają status rekomendowano do dofinansowania mogą już zakładać działalność i przygotowywać Wnioski o przyznanie wsparcia pomostowego.

Lista rankingowa osób rekomendowanych do dofinansowania

SERDECZNIE GRATULUJEMY

———————–

Fundacja Incept ogłasza iż, termin składania wniosków o dotację w projekcie ,,Pracuje u siebie” będzie trwał od 15 grudnia 2016 do dnia 19 grudnia 2016.

Planowany termin ogłoszenia wyników 21.12.2016

UWAGA
Uczestnicy Projektu swoje działalności gospodarcze będą mogli rejestrować dopiero po otrzymaniu ostatecznej informacji o przyznaniu środków finansowych.

———————–

UWAGA!!! Poniżej publikujemy LISTĘ RANKINGOWĄ – OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO UDZIAŁU W PROJEKCIE

lista-rankingowa-osoby-zakwalifikowane-do-projektu-pracuje-u-siebie

———————–
UWAGA!!! WYNIKI OCENY FORMULARZY REKRUTACYJNYCH – poniżej do pobrania Lista rankingowa z pierwszego etapu rekrutacji – Oceny formularzy rekrutacyjnych

Lista-rankingowa-wyniki-oceny-formularzy-rekrutacyjnych

———————–

W dniu 21.10.2016r. Fundacja Incept ogłasza, iż od dnia 8 listopada do 18 listopada 2016 r. będzie można składać dokumenty rekrutacyjne.

———————–

W terminach od 22 listopada do 25 listopada 2016 planowane są spotkania z doradcami zawodowymi.

———————–

Dokumenty rekrutacyjne dostępne są w biurze projektu oraz w zakładce Do pobrania

———————–

Skip to content