Rekrutacja

Rekrutacja

Uwaga! Termin przyjmowania formularzy rekrutacyjnych do projektu „Pracuję u siebie” zostaje przedłużony do dnia 21 marca 2017r.

Fundacja Incept informuje iż termin przyjmowania formularzy rekrutacyjnych do projektu „Pracuję u siebie” zostaje przedłużony do dnia 21 marca 2017r. W związku z powyższym aktualizacji ulega termin przyjmowania formularzy rekrutacyjnych, tj.
od dnia 24 lutego do 21 marca 2017 r. będzie można składać dokumenty rekrutacyjne do drugiej tury naboru do projektu „Pracuję u siebie”. Dokumenty rekrutacyjne należy składać osobiście w biurze projektu lub poprzez wysyłkę drogą pocztową na adres:
Biuro Projektu ,,Pracuję u siebie”
ul. Bujwida 34a/4
50-368 Wrocław
Zmianie ulega także termin spotkań z doradcami zawodowymi.
W terminach od 29 marca do 4 kwietnia 2017r. planowane są spotkania z doradcami zawodowymi w celu przeprowadzenia rozmów rekrutacyjnych.

Dokumenty rekrutacyjne dostępne są w biurze projektu oraz w zakładce Do pobrania (załącznik nr 1 formularz rekrutacyjny)

Grupę docelową stanowią osoby z obszaru województwa dolnośląskiego (z terenów wskazanych poniżej powiatów)od 30 r. ż. które w okresie 12m-cy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu nie prowadziły działalności gospodarczej, pozostające bez zatrudnienia znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, tj.
a) osoby w wieku od 50 roku życia
b) osoby długotrwale bezrobotne
c) kobiety
d) osoby niepełnosprawne
e) osoby o niskich kwalifikacjach

W projekcie będą mogły wziąć udział wyłącznie osoby zamieszkujące w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego w następujących powiatach: lwówecki, jaworski, jeleniogórski ziemski, złotoryjski, legnicki ziemski, dzierżoniowski, kłodzki, wałbrzyski ziemski, kamiennogórski oraz ząbkowicki.

Skip to content