Aktualności

07.02.2022

Z uwagi na trwającą chwilową awarię telefonu – w dniu 07.02.2022 r. nie będzie możliwości dodzwonienia się do biura projektu.

Zapraszamy do kontaktu e-mail’owego

———————–

30.12.2021

Informujemy, iż w dniu 31.12.2021 r. biuro stacjonarne we Wrocławiu będzie nieczynne.

Życzymy wszystkim Szczęśliwego Nowego Roku !

———————–

23.12.2021

Informujemy, iż w dniu 24.12.2021 r. biuro stacjonarne we Wrocławiu będzie nieczynne.

Życzymy wszystkim Wesołych Świąt Bożego Narodzenia !

———————–

21.12.2021

Ostateczna lista zakwalifikowanych kandydatów do projektu „SAMODZIELNI PRZEDSIĘBIORCZY” – II Tura

Z przyjemnością informujemy o zakończeniu prac Komisji Rekrutacyjnej do projektu „SAMODZIELNI PRZEDSIĘBIORCZY”.

Poniżej zamieszczamy ostateczną listę osób, które zakwalifikowały się do etapu szkoleniowego

Ostateczna lista zakwalifikowanych kandydatów do projektu – II tura

 ———————–

02.11.2021

Ostateczna lista osób zakwalifikowanych do otrzymania wsparcia pomostowego „SAMODZIELNI PRZEDSIĘBIORCZY” – I Tura

Szanowni Państwo w związku z zakończeniem prac Komisji Oceny Wniosków załączamy

Ostateczną listę osób zakwalifikowanych do otrzymania wsparcia pomostowego

Ponadto, informujemy iż warunkiem otrzymania wsparcia pomostowego jest podpisanie Umowy na otrzymanie wsparcia pomostowego. W związku z czym proszę dostarczyć stosowne dokumenty na podpisanie umowy w ustalonym terminie, które są jej integralną częścią tj.

  • Załącznik 1: Pełnomocnictwo Beneficjenta (jeśli dotyczy)
  • Załącznik 2: Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego Uczestnika Projektu wraz z załącznikami
  • Załącznik 3: Wzór zestawienia rozliczenia wsparcia pomostowego
  • Załącznik 4: Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w bieżącym roku podatkowym i w okresie 2 poprzedzających lat wraz z zaświadczeniami dokumentującymi jej otrzymanie lub oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis
  • Załącznik 5: Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

oraz:

  • dokument tożsamości do wglądu.

Pozostałe dokumenty zostaną przygotowane w Biurze Projektu.

———————–

18.10.2021

Termin składania  Wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego – projekt „ SAMODZIELNI PRZEDSIĘBIORCZY  ”

Fundacja Incept ogłasza, że w dniach 25-26 października 2021 r. w ramach projektu „SAMODZIELNI PRZEDSIĘBIORCZY” będzie można składać Wnioski o przyznanie wsparcia pomostowego, które stanowią załącznik nr 12 do Regulaminu rekrutacji i przyznawania środków finansowych. Ww. wnioski znajdują się na stronie projektu w zakładce do pobrania.

———————–

18.10.2021

OSTATECZNA LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ DO PROJEKTU
„SAMODZIELNI PRZEDSIĘBIORCZY” NR RPDS.08.03.00-02-0073/20

Z przyjemnością informujemy, że wszystkie osoby, które złożyły biznesplan uzyskały pozytywną ocenę i zostały zakwalifikowane do wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej do projektu „Samodzielni Przedsiębiorczy”.

Poniżej zamieszczamy listę

Ostateczna lista osób zakwalifikowanych do przyznania wsparcia finansowego Samodzielni Przedsiębiorczy – I Tura

———————–

15.10.2021

Termin składania  Wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego – projekt „ SAMODZIELNI PRZEDSIĘBIORCZY  ”

Fundacja Incept ogłasza, że w dniu 25 października 2021 r. w ramach projektu „SAMODZIELNI PRZEDSIĘBIORCZY” będzie można składać Wnioski o przyznanie wsparcia pomostowego, które stanowią załącznik nr 12 do Regulaminu rekrutacji i przyznawania środków finansowych. Ww. wnioski znajdują się na stronie projektu w zakładce do pobrania.

———————–

12.10.2021

Szanowni Państwo, w związku z awarią strony internetowej chcielibyśmy poinformować, że przyjmowanie formularzy rekrutacyjnych do II tury projektu „SAMODZIELNI PRZEDSIĘBIORCZY” zostanie wydłużone  do 19.10.2021 r.

———————–

 

06.10.2021

Szanowni Państwo chcielibyśmy poinformować, że przyjmowanie formularzy rekrutacyjnych do II tury projektu „SAMODZIELNI PRZEDSIĘBIORCZY” odbędzie się w terminie od 06.10.2021 r. do 15.10.2021 r.

———————–

27.09.2021

Termin składania biznesplanów – projekt „ SAMODZIELNI PRZEDSIĘBIORCZY ”

Fundacja Incept ogłasza, że od 7 października 2021 r. do 8 października 2021 r. w ramach projektu „SAMODZIELNI PRZEDSIĘBIORCZY” będzie można składać Biznesplany, które stanowią załącznik nr 8 do Regulaminu rekrutacji i przyznawania środków finansowych. Biznesplany znajdują się na stronie projektu w zakładce do pobrania.

———————–

17.09.2021

Fundacja Incept informuje, iż przyjmowanie formularzy rekrutacyjnych do II tury projektu „SAMODZIELNI PRZEDSIĘBIORCZY odbędzie się w terminie od 06.10.2021 do 13.10.2021. Formularze należy składać zgodnie z zasadami skutecznego doręczenia informacji (zgodnie z definicją zawartą w Regulaminie) do biura Projektu przy ul. Bujwida 34 a/4, 50-368 Wrocław. Dokumenty złożone poza terminem nie będą brane pod uwagę. Wzór formularza i Regulamin rekrutacji oraz wszelkie inne dokumenty związane z realizacją projektu znajdują się w zakładce do pobrania.

Równocześnie informujemy, iż w II turze naboru przewidujemy, że do kolejnego etapu rekrutacji tj. do rozmowy z doradcą zakwalifikuje się max. 50 osób, następnie do etapu szkoleniowego przewidujemy zakwalifikowanie ok. 40 osób.

Serdecznie zapraszamy Państwa do składania formularzy!

W razie pytań zachęcamy do kontaktu: e-mail: samodzielni@fundacjaincept.pl, tel. 531 397 379.

———————–

09.09.2021

Szanowni Państwo z przyczyn od nas niezależnych zmuszeni zostaliśmy do zaktualizowania szczegółowego harmonogramu realizacji wsparcia w projekcie, tj. Szkolenia z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej – I tura, szczegóły w zakładce Harmonogram.

———————–

02.09.2021

Ostateczna lista zakwalifikowanych kandydatów do projektu „SAMODZIELNI PRZEDSIĘBIORCZY”

Z przyjemnością informujemy o zakończeniu prac Komisji Rekrutacyjnej do projektu „SAMODZIELNI PRZEDSIĘBIORCZY”.

Poniżej zamieszczamy ostateczną listę osób, które zakwalifikowały się do etapu szkoleniowego.

———————–
20.08.2021

Z przyjemnością informujemy, że w wyniku zakończenia prac Komisji Rekrutacyjnej w zakresie oceny formalnej i merytorycznej formularzy rekrutacyjnych do projektu „SAMODZIELNI PRZEDSIĘBIORCZY”. Termin rozmowy z doradca, będzie ustalany indywidualnie z każdym z Państwa.

Poniżej zamieszczamy listę rankingową

LISTA KANDYDATÓW PO OCENIE MERYTORYCZNEJ Z INFORMACJĄ O WYNIKU
———————–

26.07.2021

Fundacja Incept informuje, że w dniu 23 lipca br. zakończyliśmy przyjmowanie formularzy rekrutacyjnych do I tury projektu „SAMODZIELNI PRZEDSIĘBIORCZY. W związku z faktem, że część formularzy została wysłana za pośrednictwem Poczty Polskiej ocena formalna będzie dokonywana sukcesywnie,

 

W zakładce „Harmonogram” http://fundacjaincept.pl/projekty/samodzielni-przedsiebiorczy/harmonogram/ przedstawiamy szacunkowy harmonogram realizacji poszczególnych działań w ramach I tury.

———————–

05.07.2021

Poniżej zamieszczamy Instrukcję składania dokumentów rekrutacyjnych do projektu „SAMODZIELNI PRZEDSIĘBIORCZY”

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z nią. W razie wątpliwości prosimy o kontakt z biurem projektu.

Instrukcja składania dokumentów rekrutacyjnych

———————–

05.07.2021

Fundacja Incept informuje, iż przyjmowanie formularzy rekrutacyjnych do I tury projektu „SAMODZIELNI PRZEDSIĘBIORCZY odbędzie się w terminie od 19.07.2021 do 23.07.2021. Formularze należy składać zgodnie z zasadami skutecznego doręczenia informacji (zgodnie z definicją zawartą w Regulaminie) do biura Projektu przy ul. Bujwida 34 a/4, 50-368 Wrocław. Dokumenty złożone poza terminem nie będą brane pod uwagę. Wzór formularza i Regulamin rekrutacji oraz wszelkie inne dokumenty związane z realizacją projektu znajdują się w zakładce do pobrania.

Równocześnie informujemy, iż w I turze naboru przewidujemy, że do kolejnego etapu rekrutacji tj. do rozmowy z doradcą zakwalifikuje się max. 50 osób, następnie do etapu szkoleniowego przewidujemy zakwalifikowanie ok. 40 osób.

Serdecznie zapraszamy Państwa do składania formularzy!

W razie pytań zachęcamy do kontaktu: e-mail: samodzielni@fundacjaincept.pl, tel. 531 397 379.

———————–

Skip to content