Wsparcie udzielane w ramach projektu

Wsparcie diagnostyczne

Weryfikacja predyspozycji do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej oraz diagnoza potrzeb szkoleniowych.

Wsparcie szkoleniowe

Szkolenia z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej- w ramach zadania wszyscy Uczestnicy Projektu otrzymają wsparcie w postaci 80 h szkoleniowych.

Wsparcie przedsiębiorczości

ŚRODKI FINANSOWE NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI – W ramach każdej tury planuje się przyznać środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości dla 40 Uczestników Projektu (łącznie 80) w wysokości 23 050 PLN.

WSPARCIE POMOSTOWE- Każdy Uczestnik Projektu, który otrzymał wsparcie finansowe będzie miał możliwość ubiegania się o przyznanie wsparcia pomostowego na okres od 6 do 12 m-cy od dnia rozpoczęcia Działalności Gospodarczej w wysokości śr. 2 100 PLN/os/m-c.

Skip to content