Własny biznes – praca i satysfakcja (woj. PODKARPACKIE)

Informacje

Oś priorytetowa:VII Regionalny rynek pracy
Numer i nazwa Działania:7.3 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości
Numer identyfikacyjny: RPPK.07.03.00-18-0178/15

Projekt „Własny biznes – praca i satysfakcja” realizowany przez:

Lider Projektu:
Fundacja Incept
ul. Wyb. Korzeniowskiego 2/20
50-226 Wrocław

Okres realizacji:
2016-08-01 do: 2018-05-31

Całkowity koszt projektu:
3 402 068,00 PLN

Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego:
3 303 828,00PLN

Skip to content