Rekrutacja

Rekrutacja

Grupę docelową stanowią osoby bezrobotne oraz bierne zawodowo zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej powyżej 29 roku życia, zamieszkujące na terenie województwa podkarpackiego, które w okresie 12m-cy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu nie prowadziły działalności gospodarczej oraz będące w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, między innymi:

  1. osoby w wieku od 50 roku życia
  2. osoby długotrwale bezrobotne
  3. kobiety
  4. osoby niepełnosprawne
  5. bezrobotni i bierni zawodowo rodzice/opiekunowie prawni posiadający, co najmniej 3 dzieci w wieku do 18 lat

Fundacja Incept ogłasza, iż od dnia 7 listopada do 10 listopada 2016 r. będzie można składać dokumenty rekrutacyjne do pierwszej tury naboru do projektu. W terminach od 11 listopada do 15 listopada planowane są spotkania z doradcami zawodowymi.

Fundacja Incept ogłasza, iż od dnia 27 lutego do 13 marca 2017 r. będzie można składać dokumenty rekrutacyjne do drugiej tury naboru do projektu.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w projekcie !!!

Dokumenty rekrutacyjne dostępne są w biurze projektu oraz w zakładce Do pobrania

——————-

UWAGA!!! WYNIKI OCENY FORMULARZY REKRUTACYJNYCH – poniżej do pobrania Lista rankingowa z pierwszego etapu rekrutacji pierwszego naboru – Oceny formularzy rekrutacyjnych

Lista rankingowa – wyniki oceny formularzy rekrutacyjnych

——————-

UWAGA!!! WYNIKI OCENY FORMULARZY REKRUTACYJNYCH – poniżej do pobrania Lista rankingowa z pierwszego etapu rekrutacji drugiego naboru – Oceny formularzy rekrutacyjnych

LISTA RANKINGOWA – WYNIKI OCENY FORMULARZY REKRUTACYJNYCH

Skip to content