Aktualności

16.05.2024

Harmonogram realizacji wsparcia w projekcie- Szkolenia kompetencyjne Asystentów Osób z Niepełnosprawnościami

Harmonogram realizacji wsparcia w projekcie szkolenia kompetencyjne AOON

———————–

28.04.2024

Harmonogram realizacji wsparcia w projekcie-weryfikacja predyspozycji asystentów osobistych osób z niepełnosprawnościami

Harmonogram realizacji wsparcia w projekcie-weryfikacja predyspozycji AOON

———————–

17.04.2024

Harmonogram realizacji wsparcia w projekcie-diagnoza potrzeb osób z niepełnosprawnościami

Informujemy, iż ze względu na indywidualny rodzaj wsparcia terminy będą ustalane indywidualnie z osobami z niepełnosprawnościami i ich opiekunami w terminie od 18.04.2024 r.

Harmonogram realizacji wsparcia w projekcie-diagnoza potrzeb UP

———————–

10.04.2024

Rekrutacja do projektu „ASYSTENCI – LOKALNI SUPERBOHATEROWIE 2. Program wsparcia osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin.”

Informujemy, iż w dniach 11-17.04.2024r. odbędzie się rekrutacja osób z niepełnosprawnością do projektu „ASYSTENCI – LOKALNI SUPERBOHATEROWIE 2. Program wsparcia osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin.” nr FEDS.09.01-IP.02-0053/23. Osoby zainteresowane udziałem w projekcie powinny w pierwszej kolejności złożyć Formularz rekrutacyjny dla osób z niepełnosprawnością i ich opiekunów faktycznych, który znajduje się na naszej stronie internetowej w zakładce do pobrania

Przyjmowanie formularzy rekrutacyjnych w formie papierowej odbywać się będzie w:

Biurze Fundacji we Wrocławiu przy ul. Bujwida 34a/4

lub w Punkcie kontaktowym w Świebodzicach, przy ul. Żeromskiego 6

w godzinach 10:00-15:30

Formularze w formie elektronicznej prosimy kierować na adres mailowy: biuro@fundacjacincept.pl

Zgłoszenia można składać zróżnicowanymi kanałami tj. osobiście, pocztą, kurierem lub elektronicznie. W sytuacji gdy dana osoba z przyczyn obiektywnych nie będzie mogła skorzystać z tych kanałów przewidujemy możliwość skorzystania z asystentury w tym zakresie np. pomoc AOON w wypełnieniu dokumentacji, przyjazd do miejsca zamieszkania, etc. Zapotrzebowanie na pomoc w powyższym zakresie można składać telefonicznie pod numerem 531-397-379 oraz mailowo pod adresem biuro@fundacjaincept.pl.

Dokumenty złożone po terminie nie będą podlegały ocenie.

Serdecznie zapraszamy Państwa do składania formularzy!

Skip to content