Do pobrania

Regulamin wraz z załącznikami pdf

Załącznik nr 1 Regulamin realizacji usług asystenckich w Projekcie pdf

Załącznik nr 2 Formularz rekrutacyjny dla osób z niepełnosprawnością i ich opiekunów faktycznych word

Załącznik nr 3 Klauzula informacyjna word

Załącznik nr 4 Klauzula informacyjna fundacji Incept word

Załącznik nr 5 Formularz diagnozy potrzeb word

Załącznik nr 5a Zakres przedmiotowy wsparcia dot. osoby do 13 r.ż., która będzie korzystać z asystencji osobistej word

Załącznik nr 5b Zakres przedmiotowy wsparcia dot. osoby powyżej 13 r.ż., która będzie korzystać z asystencji osobistej word

Załącznik nr 6 Formularz rekrutacyjny dla kandydatów na asystentów word

Załącznik nr 6a Oświadczenie AOON word

Załącznik nr 7 Deklaracja uczestnictwa word

Załącznik nr 8 Formularz weryfikacji predyspozycji AOON word

Załącznik nr 9 Kontrakt na realizację Asystencji osobistej osoby z niepełnosprawnościami word

Zgoda na udział w projekcie osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadających ograniczoną zdolność do czynności prawnych word

Skip to content