Aktualności

 30.10.2022

Uzupełniający nabór składania Wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego – projekt „MŚP – 2.0 Młodzi Świetni Przedsiębiorcy” 

Informujemy, że dla osoby,  która dołączyła do projektu w sierpniu 2022 z listy rezerwowej w ramach uzupełnienia drugiej tury Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego  należy złożyć w terminie do 09.11.2022

———————-

13.10.2022

Uzupełniający nabór składania biznesplanów – projekt „MŚP – 2.0 Młodzi Świetni Przedsiębiorcy”

Fundacja Incept ogłasza, iż dla osoby, która dołączyła do projektu w sierpniu 2022 z listy rezerwowej w ramach uzupełnienia drugiej tury biznesplan należy złożyć w terminie do 26.10.2022 Biznesplan, stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego.

———————-

01.10.2022

Uzupełniający nabór składania Wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego – projekt „MŚP – 2.0 Młodzi Świetni Przedsiębiorcy”

Informujemy, że osoby, które z przyczyn niezależnych nie mogły założyć działalności gospodarczej do dnia 01.10.2022 mogą złożyć wnioski o przyznanie wsparcia pomostowego po założeniu działalności oraz podpisaniu Umowa o udzielenie wsparcia finansowego w terminie do 14.10.2022.

———————–

12.08.2022

Uzupełniający nabór składania Wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego – projekt „MŚP – 2.0 Młodzi Świetni Przedsiębiorcy” 

Informujemy, że osoby, które z przyczyn niezależnych nie mogły założyć działalności gospodarczej do dnia 12.08.2022  mogą złożyć wnioski o przyznanie wsparcia pomostowego po założeniu działalności oraz podpisaniu Umowa o udzielenie wsparcia finansowego  w terminie do 25.08.2022. W uzasadnionych wypadkach w późniejszym terminie ogłosimy kolejny nabór wniosków.

———————-

01.08.2022

Termin składania Wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego projekt „MŚP – 2.0 Młodzi Świetni Przedsiębiorcy” II tura naboru – uzupełninie

Informujemy, że wnioski o przyznanie wsparcia pomostowego można składać do 12.08.2022. Wzór Wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego znajduje się na stronie projektu w zakładce do pobrania.

Wnioski o przyznanie wsparcia pomostowego należy składać wraz z wymaganymi załącznikami.

———————–

12.07.2022

Termin składania biznesplanów – projekt „MŚP – 2.0 Młodzi Świetni Przedsiębiorcy”

Fundacja Incept ogłasza, iż biznesplany dla grup szkoleniowych w ramach uzupełnienia drugiej tury należy składać w terminie 22-28 lipca 2022. Biznesplany, stanowią załącznik nr 1 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego.

———————–

15.06.2022

Informujemy, że w dniu 17.06.2022 (piątek) biuro Fundacji będzie nieczynne.

———————–

20.05.2022
Ostateczna lista osób zakwalifikowanych do projektu „MŚP 2.0 – Młodzi Świetni Przedsiębiorcy”   w ramach naboru uzupełniającego II tury rekrutacji

Informujemy o zakończeniu prac Komisji Rekrutacyjnej do projektu „MŚP 2.0 – Młodzi Świetni Przedsiębiorcy”.
Poniżej zamieszczamy ostateczną listę osób zakwalifikowanych do projektu:

Lista ostateczna II tura-uzupełnienie – aktualna

———————–
13.05.2022
Lista rankingowa kandydatów do projektu „MŚP 2.0 – Młodzi Świetni Przedsiębiorcy”- w ramach naboru uzupełniającego  II tury rekrutacji 
Z przyjemnością informujemy, że w wyniku zakończenia prac Komisji Rekrutacyjnej w zakresie oceny formalnej i merytorycznej formularzy rekrutacyjnych do projektu „MŚP 2.0 – Młodzi Świetni Przedsiębiorcy”, wszyscy chętni dostali się do następnego etapu tj. rozmowy rekrutacyjnej z doradcą. Termin rozmowy z doradca, będzie ustalany indywidualnie z każdym z Państwa.
Poniżej zamieszczamy listę rankingową:

Lista rankingowa II tura uzupełnienie aktualna
———————–

09.05.2022

Termin składania Wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego dla II tury naboru – projekt „MŚP – 2.0 Młodzi Świetni Przedsiębiorcy”

Informujemy, że wnioski o przyznanie wsparcia pomostowego można składać do 13.05.2022. Wzór Wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego znajduje się na stronie projektu w zakładce do pobrania.

Wnioski o przyznanie wsparcia pomostowego należy składać wraz z wymaganymi załącznikami.

———————–

28.04.2022

Informujemy, iż w dniu 02.05.2022 r. biuro stacjonarne we Wrocławiu będzie nieczynne.

Życzymy wszystkim udanego długiego weekendu majowego !

———————–

21.04.2022

Przedłużenie rekrutacji do projektu „MŚP 2.0 – Młodzi Świetni Przedsiębiorcy”

Informujemy, termin naboru formularzy rekrutacyjnych w ramach uzupełnienia rekrutacji został przedłużony do dnia 26.04.2022.
Podany termin jest ostateczny i nie planujemy kolejnego wydłużania rekrutacji.

Formularze należy składać do biura Projektu przy ul. Bujwida 34 a/4, 50-368 Wrocław. Wzór formularza i Regulamin rekrutacji oraz wszelkie inne dokumenty związane z realizacją projektu znajdują się w zakładce do pobrania.

Serdecznie zapraszamy Państwa do składania formularzy! Zostało kilka ostatnich wolnych miejsc.

W razie pytań zachęcamy do kontaktu: e-mail: biuro@fundacjaincept.pl, tel. 531 397 379

———————–

11.04.2022

UWAGA! Trwa rekrutacja do projektu „MŚP 2.0 – Młodzi Świetni Przedsiębiorcy”

Informujemy, że termin naboru formularzy rekrutacyjnych w ramach uzupełnienia rekrutacji został przedłużony do dnia 21.04.2022.

Formularze należy składać do biura Projektu przy ul. Bujwida 34 a/4, 50-368 Wrocław. Wzór formularza i Regulamin rekrutacji oraz wszelkie inne dokumenty związane z realizacją projektu znajdują się w zakładce do pobrania.

Serdecznie zapraszamy Państwa do składania formularzy!

W razie pytań zachęcamy do kontaktu: e-mail: biuro@fundacjaincept.pl, tel. 531 397 379

———————–

11.04.2022

Termin składania biznesplanów – projekt „MŚP – 2.0 Młodzi Świetni Przedsiębiorcy”

Fundacja Incept ogłasza, iż biznesplany dla grup szkoleniowych w ramach drugiej tury należy składać w terminie 21-25 kwietnia 2022. Biznesplany, stanowią załącznik nr 1 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego.

———————–

08.04.2022

UWAGA! Przedłużenie rekrutacji do projektu „MŚP 2.0 – Młodzi Świetni Przedsiębiorcy”

Informujemy, że termin naboru formularzy rekrutacyjnych w ramach uzupełnienia rekrutacji został przedłużony do dnia 21.04.2022.

Formularze należy składać do biura Projektu przy ul. Bujwida 34 a/4, 50-368 Wrocław. Wzór formularza i Regulamin rekrutacji oraz wszelkie inne dokumenty związane z realizacją projektu znajdują się w zakładce do pobrania.

Serdecznie zapraszamy Państwa do składania formularzy!

W razie pytań zachęcamy do kontaktu: e-mail: biuro@fundacjaincept.pl, tel. 531 397 379

———————–

10.03.2022

Informujemy, iż rozpoczynamy rekrutację w ramach dodatkowego naboru do projektu „MŚP 2.0 – Młodzi Świetni Przedsiębiorcy” !

Przyjmowanie formularzy rekrutacyjnych odbędzie się w terminie od 22.03.2022 do 08.04.2022. Formularze należy składać zgodnie z zasadami skutecznego doręczenia informacji (zgodnie z definicją zawartą w Regulaminie) do biura Projektu pod adresem:

Fundacja Incept
ul. Bujwida 34 a/4,
50-368 Wrocław.

Dokumenty złożone poza terminem nie będą brane pod uwagę.
Wzór formularza i Regulamin rekrutacji oraz wszelkie inne dokumenty związane z realizacją projektu znajdują się w zakładce do pobrania.

Równocześnie informujemy, iż w ramach dodatkowego naboru przewidujemy, że do kolejnego etapu rekrutacji tj. do rozmowy z doradcą zakwalifikuje się max. 60 osób, następnie do etapu szkoleniowego przewidujemy zakwalifikowanie ok. 40 osób.

Serdecznie zapraszamy Państwa do składania formularzy!

W razie pytań zachęcamy do kontaktu: e-mail: biuro@fundacjaincept.pl, tel. 531 397 379

———————–

10.03.2022

Poniżej zamieszczamy Instrukcję składania dokumentów rekrutacyjnych do projektu „MŚP 2.0 – Młodzi Świetni Przedsiębiorcy” zachęcamy Państwa do zapoznania się z nią. W razie wątpliwości prosimy o kontakt z biurem projektu.

INSTRUKCJA składania dokumentów.PDF

———————–

07.03.2022
Ostateczna lista osób zakwalifikowanych do projektu „MŚP 2.0 – Młodzi Świetni Przedsiębiorcy”   w ramach II tury rekrutacji

Informujemy o zakończeniu prac Komisji Rekrutacyjnej do projektu „MŚP 2.0 – Młodzi Świetni Przedsiębiorcy”.
Poniżej zamieszczamy ostateczną listę osób zakwalifikowanych do projektu:
Ostateczna lista osób zakwalifikowanych II tura

———————–

10.02.2022
Lista rankingowa kandydatów do projektu „MŚP 2.0 – Młodzi Świetni Przedsiębiorcy”- II tura rekrutacji
Z przyjemnością informujemy, że w wyniku zakończenia prac Komisji Rekrutacyjnej w zakresie oceny formalnej i merytorycznej formularzy rekrutacyjnych do projektu „MŚP 2.0 – Młodzi Świetni Przedsiębiorcy”, wszyscy chętni dostali się do następnego etapu tj. rozmowy rekrutacyjnej z doradcą. Termin rozmowy z doradca, będzie ustalany indywidualnie z każdym z Państwa.
Poniżej zamieszczamy listę rankingową:
———————–

07.02.2022

Termin składania Wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego dla II grupy, w ramach uzupełnienia pierwszej tury naboru.

Informujemy, że wnioski o przyznanie wsparcia pomostowego można składać do 10.02.2022. Wzór Wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego znajduje się na stronie projektu w zakładce do pobrania.

Wnioski o przyznanie wsparcia pomostowego należy składać wraz z wymaganymi załącznikami.

———————–

07.02.2022

Z uwagi na trwającą chwilową awarię telefonu – w dniu 07.02.2022 r. nie będzie możliwości dodzwonienia się do biura projektu.

Zapraszamy do kontaktu e-mail’owego

———————–

31.01.2022

UWAGA! Przedłużenie rekrutacji do projektu „MŚP 2.0 – Młodzi Świetni Przedsiębiorcy”

Informujemy, iż z powodu chwilowych problemów technicznych strony internetowej fundacji – termin naboru formularzy rekrutacyjnych w ramach II tury rekrutacji został przedłużony do dnia 02.02.2022.

Jednocześnie przypominamy, iż formularze należy składać do biura Projektu przy ul. Bujwida 34 a/4, 50-368 Wrocław. Wzór formularza i Regulamin rekrutacji oraz wszelkie inne dokumenty związane z realizacją projektu znajdują się w zakładce do pobrania.

———————–

10.01.2022

UWAGA! Przedłużenie rekrutacji do projektu „MŚP 2.0 – Młodzi Świetni Przedsiębiorcy”

Informujemy, że termin naboru formularzy rekrutacyjnych w ramach II tury rekrutacji został przedłużony do dnia 31.01.2022.

Formularze należy składać do biura Projektu przy ul. Bujwida 34 a/4, 50-368 Wrocław. Wzór formularza i Regulamin rekrutacji oraz wszelkie inne dokumenty związane z realizacją projektu znajdują się w zakładce do pobrania.

Serdecznie zapraszamy Państwa do składania formularzy!

W razie pytań zachęcamy do kontaktu: e-mail: biuro@fundacjaincept.pl, tel. 531 397 379

———————–

04.01.2022

Trwa rekrutacja do projektu!

Przypominamy, iż do 10.01.2022 trwa nabór formularzy rekrutacyjnych do II tury projektu „MŚP 2.0 – Młodzi Świetni Przedsiębiorcy”.

Formularze należy składać do biura Projektu przy ul. Bujwida 34 a/4, 50-368 Wrocław. Wzór formularza i Regulamin rekrutacji oraz wszelkie inne dokumenty związane z realizacją projektu znajdują się w zakładce do pobrania.

W wypadku wpłynięcia niewystarczającej liczby formularzy termin składania dokumentów może zostać wydłużony.

Serdecznie zapraszamy Państwa do składania formularzy!

W razie pytań zachęcamy do kontaktu: e-mail: biuro@fundacjaincept.pl, tel. 531 397 379

———————–

04.01.2022

Weryfikacji prawidłowości wydatkowania wsparcia pomostowego

Informujemy, że weryfikacja prawidłowości wydatkowania wsparcia pomostowego, będzie odbywać się na podstawie dokumentów źródłowych (takich jak dokumenty księgowe ujęte w rozliczeniu wydatków i dowody zapłaty). Weryfikacja na podstawie dokumentów źródłowych będzie realizowana minimum dla jednej transzy wsparcia pomostowego.

———————–

03.01.2022

Termin składania biznesplanów – projekt „MŚP – 2.0 Młodzi Świetni Przedsiębiorcy”

Fundacja Incept ogłasza, iż biznesplany dla II grupy, w ramach uzupełnienia pierwszej tury należy składać w terminie 13 – 17 stycznia 2022. Biznesplany, stanowią załącznik nr 1 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego.

Biznesplany należy składać wraz z wymaganymi załącznikami !!!

———————–

30.12.2021

Informujemy, iż w dniu 31.12.2021 r. biuro stacjonarne we Wrocławiu będzie nieczynne.

Życzymy wszystkim Szczęśliwego Nowego Roku !

———————–

23.12.2021

Informujemy, iż w dniu 24.12.2021 r. biuro stacjonarne we Wrocławiu będzie nieczynne.

Życzymy wszystkim Wesołych Świąt Bożego Narodzenia !

———————–

05.12.2021

Fundacja Incept informuje, iż przyjmowanie formularzy rekrutacyjnych do II tury projektu „MŚP 2.0 – Młodzi Świetni Przedsiębiorcy” odbędzie się w terminie od 15.12.2021 do 10.01.2022. Formularze należy składać zgodnie z zasadami skutecznego doręczenia informacji (zgodnie z definicją zawartą w Regulaminie) do biura Projektu przy ul. Bujwida 34 a/4, 50-368 Wrocław. Dokumenty złożone poza terminem nie będą brane pod uwagę. Wzór formularza i Regulamin rekrutacji oraz wszelkie inne dokumenty związane z realizacją projektu znajdują się w zakładce do pobrania.

Równocześnie informujemy, iż w II turze naboru przewidujemy, że do kolejnego etapu rekrutacji tj. do rozmowy z doradcą zakwalifikuje się max. 125 osób, następnie do etapu szkoleniowego przewidujemy zakwalifikowanie ok. 74 osób.

Serdecznie zapraszamy Państwa do składania formularzy!

W razie pytań zachęcamy do kontaktu: e-mail: biuro@fundacjaincept.pl, tel. 531 397 379

———————–

05.12.2021

Poniżej zamieszczamy Instrukcję składania dokumentów rekrutacyjnych do projektu „MŚP 2.0 – Młodzi Świetni Przedsiębiorcy” zachęcamy Państwa do zapoznania się z nią. W razie wątpliwości prosimy o kontakt z biurem projektu.

INSTRUKCJA składania dokumentów.PDF

———————–

29.11.2021

Ostateczna lista zakwalifikowanych kandydatów do projektu „MŚP 2.0 – Młodzi Świetni Przedsiębiorcy”    – I tura uzupełnienie
Z przyjemnością informujemy o zakończeniu prac Komisji Rekrutacyjnej do projektu „MŚP 2.0 – Młodzi Świetni Przedsiębiorcy”.
Poniżej zamieszczamy ostateczną listę

17.11.2021
Lista rankingowa kandydatów do projektu „MŚP 2.0 – Młodzi Świetni Przedsiębiorcy”
Z przyjemnością informujemy, że w wyniku zakończenia prac Komisji Rekrutacyjnej w zakresie oceny formalnej i merytorycznej formularzy rekrutacyjnych do projektu „MŚP 2.0 – Młodzi Świetni Przedsiębiorcy”, wszyscy chętni dostali się do następnego etapu tj. rozmowy rekrutacyjnej z doradcą. Termin rozmowy z doradca, będzie ustalany indywidualnie z każdym z Państwa.
Poniżej zamieszczamy listę rankingową

Lista rankingowa kandydatów do projektu

———————–

21.10.2021

UWAGA! Przedłużenie rekrutacji do projektu „MŚP 2.0 – Młodzi Świetni Przedsiębiorcy”

Informujemy, że rekrutacja do projektu „MŚP 2.0 – Młodzi Świetni Przedsiębiorcy” została przedłużona do dnia 29.10.2021 r.

———————–

12.10.2021

Lista zakwalifikowanych osób do wsparcia pomostowego „MŚP 2.0 – Młodzi Świetni Przedsiębiorcy”

Z przyjemnością informujemy, że wszystkie osoby, które złożyły wnioski o przyznanie wsparcia pomostowego uzyskały pozytywną ocenę i zostały zakwalifikowane do udzielenia wsparcia w ramach  projektu „MŚP 2.0 – Młodzi Świetni Przedsiębiorcy”.

Poniżej zamieszczamy listę:

Lista osób zakwalifikowanych do wsparcia pomostowego

———————–

29.09.2021

Lista zakwalifikowanych osób do wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej  „MŚP 2.0 – Młodzi Świetni Przedsiębiorcy”

Z przyjemnością informujemy, że wszystkie osoby, które złożyły biznesplan uzyskały pozytywną ocenę i zostały zakwalifikowane do wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej do projektu „MŚP 2.0 – Młodzi Świetni Przedsiębiorcy”.

Poniżej zamieszczamy listę

Lista zakwalifikowanych osób do wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej

———————–

16.09.2021

Dnia 16.09.2021 r. Fundacja Incept informuje, iż przyjmowanie formularzy rekrutacyjnych w ramach uzupełnienia do I tury naboru projektu „MŚP 2.0 – Młodzi Świetni Przedsiębiorcy” odbędzie się w terminie od 29.09.2021 do 22.10.2021. Formularze należy składać zgodnie z zasadami skutecznego doręczenia informacji (zgodnie z definicją zawartą w Regulaminie) do biura Projektu przy ul. Bujwida 34 a/4, 50-368 Wrocław. Dokumenty złożone poza terminem nie będą brane pod uwagę. Wzór formularza i Regulamin rekrutacji oraz wszelkie inne dokumenty związane z realizacją projektu znajdują się w zakładce do pobrania.

Równocześnie informujemy, iż w uzupełnieniu I turze naboru przewidujemy, że do kolejnego etapu rekrutacji tj. do rozmowy z doradcą zakwalifikuje się max. 60 osób, następnie do etapu szkoleniowego przewidujemy zakwalifikowanie ok. 33 osób.

Serdecznie zapraszamy Państwa do składania formularzy !

W razie pytań zachęcamy do kontaktu: e-mail: biuro@fundacjaincept.pl, tel. 531 397 379.

———————–

16.09.2021

Termin składania Wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego dla I tury naboru – projekt „MŚP – 2.0 Młodzi Świetni Przedsiębiorcy”

Fundacja Incept ogłasza, że od 04 października 2021 r. do 07 października 2021 r. w ramach projektu „MŚP – 2.0 Młodzi Świetni Przedsiębiorcy” będzie można składać Wnioski o przyznanie wsparcia pomostowego, które stanowią załącznik nr 10 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego. Wnioski o przyznanie wsparcia pomostowego znajdują się na stronie projektu w zakładce do pobrania.

Wnioski o przyznanie wsparcia pomostowego należy składać wraz z wymaganymi załącznikami !!!

———————–

31.08.2021

Termin składania biznesplanów – projekt „MŚP – 2.0 Młodzi Świetni Przedsiębiorcy”

Fundacja Incept ogłasza, że od 17 września 2021 r. do 21 września 2021 r. w ramach projektu „MŚP – 2.0 Młodzi Świetni Przedsiębiorcy” będzie można składać Biznesplany, które stanowią załącznik nr 1 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego. Biznesplany znajdują się na stronie projektu w zakładce do pobrania.

Biznesplany należy składać wraz z wymaganymi załącznikami !!!

———————–

19.08.2021

Ostateczna lista zakwalifikowanych kandydatów do projektu „MŚP 2.0 – Młodzi Świetni Przedsiębiorcy”

Z przyjemnością informujemy o zakończeniu prac Komisji Rekrutacyjnej do projektu „MŚP 2.0 – Młodzi Świetni Przedsiębiorcy”.

Poniżej zamieszczamy ostateczną listę

Ostateczna lista zakwalifikowanych kandydatów zaktualizowana

———————–

09.08.2021

Lista rankingowa kandydatów do projektu „MŚP 2.0 – Młodzi Świetni Przedsiębiorcy”
Z przyjemnością informujemy, że w wyniku zakończenia prac Komisji Rekrutacyjnej w zakresie oceny formalnej i merytorycznej formularzy rekrutacyjnych do projektu „MŚP 2.0 – Młodzi Świetni Przedsiębiorcy”, wszyscy chętni dostali się do następnego etapu tj. rozmowy rekrutacyjnej z doradcą. Termin rozmowy z doradca, będzie ustalany indywidualnie z każdym z Państwa.
Poniżej zamieszczamy listę rankingową

———————–

22.07.2021

UWAGA! Przedłużenie rekrutacji do projektu „MŚP 2.0 – Młodzi Świetni Przedsiębiorcy”

Informujemy, że rekrutacja do projektu „MŚP 2.0 – Młodzi Świetni Przedsiębiorcy” została przedłużona do dnia 30.07.2021 r.  Jednocześnie informujemy, że jest to ostateczna data zakończenia rekrutacji do I tury projektu.

———————–

21.07.2021

Zwracamy się z prośbą o kontakt ze strony kandydatów do projektu, którzy wysłali dokumenty rekrutacyjne za pośrednictwem poczty i nie otrzymali od nas e-maila z informacją na temat numeru identyfikacyjnego.

Prosimy o kontakt telefoniczny lub  mailowy.

Tel. 531 397 379

E-mail: biuro@fundacjaincept.pl

———————–

25.06.2021

Poniżej zamieszczamy Instrukcję składania dokumentów rekrutacyjnych do projektu „MŚP 2.0 – Młodzi Świetni Przedsiębiorcy” zachęcamy Państwa do zapoznania się z nią. W razie wątpliwości prosimy o kontakt z biurem projektu.

Instrukcja składania dokumentów rekrutacyjnych

———————–

24.06.2021

Projekt „MŚP 2.0 – Młodzi Świetni Przedsiębiorcy” jest dostępny dla wszystkich osób spełniających kryteria udziału w projekcie, niezależnie od stopnia i/lub rodzaju niepełnosprawności. Jeżeli masz jakiekolwiek szczególne potrzeby związane ze stopniem/rodzajem niepełnosprawności (np. tłumacz polskiego języka migowego (PJN), wsparcia asystenta osoby z niepełnosprawnością, zapewnienie warunków dla psa asystującego i inne) prosimy skontaktuj się z biurem projektu telefonicznie pod numerem 531-397-379 lub mailowo biuro@fundacjaincept.pl.

———————–

21.06.2021

Dnia 21.06.2021r. Fundacja Incept informuje, iż przyjmowanie formularzy rekrutacyjnych do I tury projektu „MŚP 2.0 – Młodzi Świetni Przedsiębiorcy” odbędzie się w terminie od 02.07.2021 do 22.07.2021. Formularze należy składać zgodnie z zasadami skutecznego doręczenia informacji (zgodnie z definicją zawartą w Regulaminie) do biura Projektu przy ul. Bujwida 34 a/4, 50-368 Wrocław. Dokumenty złożone poza terminem nie będą brane pod uwagę. Wzór formularza I Regulamin rekrutacji oraz wszelkie inne dokumenty związane z realizacją projektu znajdują się w zakładce do pobrania.

Równocześnie informujemy, iż w I turze naboru przewidujemy, że do kolejnego etapu rekrutacji tj. do rozmowy z doradcą zakwalifikuje się max. 81 osób, następnie do etapu szkoleniowego przewidujemy zakwalifikowanie ok. 54 osób.

Serdecznie zapraszamy Państwa do składania formularzy!

W razie pytań zachęcamy do kontaktu: e-mail: biuro@fundacjaincept.pl, tel. 531 397 379.

———————–

Informujemy, iż jesteśmy w trakcie weryfikacji dokumentów do projektu „MŚP 2.0 – Młodzi Świetni Przedsiębiorcy”. Po zatwierdzeniu dokumentów przez Urząd niezwłocznie zamieścimy je na naszej stronie internetowej. Planowany termin rekrutacji to około tydzień od zamieszczenia dokumentacji na stronie projektu.

W razie wątpliwości prosimy o kontakt z Naszym biurem:

e-mail: biuro@fundacjaincept.pl

tel. 531 397 379.

Skip to content