Wsparcie udzielane w ramach projektu

 

Wsparcie szkoleniowe

Szkolenia z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej- w ramach zadania wszyscy Uczestnicy Projektu otrzymają wsparcie w postaci 60 h szkoleniowych.

Wsparcie przedsiębiorczości

  • ŚRODKI FINANSOWE NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI – W ramach każdej tury planuje się przyznać środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości dla 54 Uczestników Projektu (łącznie 108) w wysokości 23 050 PLN. w postaci bezzwrotnej dotacji na założenie działalności gospodarczej..
  • WSPARCIE POMOSTOWE- Każdy Uczestnik Projektu, który otrzymał wsparcie finansowe będzie miał możliwość ubiegania się o przyznanie wsparcia pomostowego na okres do 6 m-cy od dnia rozpoczęcia Działalności Gospodarczej w wysokości śr. 2 000 PLN/os/m-c.
 
Skip to content