Aktualności/Новини

09.05.2023 r.

Zapraszamy do składania ofert na przeprowadzenie szkolenia kompetencyjnego o tematyce „Pracownik pomocniczy obsługi gastronomicznej” w ramach projektu pt. Praca i lepsze jutro” o numerze RPDS.08.02.00-02-0017/22.

Zapytanie o cenę pdf

załącznik nr 1 pdf word


04.05.2023 r.

Informujemy, iż posiadamy jeszcze wolne miejsca do projektu pt. Praca i lepsze jutro” !

Rekrutacja odbywa się w trybie ciągłym. Formularze należy składać osobiście w  Biurze Projektu  przy ul. Bujwida 34a/4, 50-368 Wrocław, bądź za pośrednictwem poczty/kuriera.

Wzór formularza i Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie oraz wszelkie inne dokumenty związane  z realizacją projektu znajdują się w zakładce do pobrania.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do składania formularzy!

Повідомляємо, що маємо ще вільні вакансії до проєкту  Робота і впевненість у завтрашньому дню ” !

Набір відбувається на постійній основі. Форми необхідно подати особисто в проектний офіс за адресою вул. Bujwida 34a/4, 50-368 Wrocław або поштою/кур’єром.

Шаблон форми та Правила набору та участі в проекті, а також усі інші документи, пов’язані з реалізацією проекту, можна знайти у вкладці завантаження.

Запрошуємо всіх бажаючих подавати анкети!


07.04.2023 r.

Zapraszamy do składania ofert na przeprowadzenie  szkolenia kompetencyjnego o tematyce „Nauka języka polskiego – poziom A1”  w ramach projektu pt. Praca i lepsze jutro” o numerze RPDS.08.02.00-02-0017/22.

Zapytanie o cenę pdf

załącznik nr 1 pdf word


04.04.2023 r.

Zapraszamy do składania ofert na przeprowadzenie pośrednictwa pracy w ramach projektu pt. Praca i lepsze jutro” o numerze RPDS.08.02.00-02-0017/22.

Zapytanie Ofertowe nr 1/PP/FI/2023. Aktualizacja z dnia 04.04.2023 r. pdf

Załącznik nr 1 pdf word

Załącznik nr 2 pdf word

Załącznik nr 3 pdf word


03.04.2023 r.

Informujemy, iż posiadamy jeszcze wolne miejsca do projektu pt. Praca i lepsze jutro” !

Rekrutacja odbywa się w trybie ciągłym. Formularze należy składać osobiście w  Biurze Projektu  przy ul. Bujwida 34a/4, 50-368 Wrocław, bądź za pośrednictwem poczty/kuriera.

Wzór formularza i Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie oraz wszelkie inne dokumenty związane  z realizacją projektu znajdują się w zakładce do pobrania.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do składania formularzy!

Повідомляємо, що маємо ще вільні вакансії до проєкту  Робота і впевненість у завтрашньому дню ” !

Набір відбувається на постійній основі. Форми необхідно подати особисто в проектний офіс за адресою вул. Bujwida 34a/4, 50-368 Wrocław або поштою/кур’єром.

Шаблон форми та Правила набору та участі в проекті, а також усі інші документи, пов’язані з реалізацією проекту, можна знайти у вкладці завантаження.

Запрошуємо всіх бажаючих подавати анкети!


30.03.2023 r.

Zapraszamy do składania ofert na przeprowadzenie pośrednictwa pracy w ramach projektu pt. Praca i lepsze jutro” o numerze RPDS.08.02.00-02-0017/22.

Zapytanie Ofertowe nr 1/PP/FI/2023 pdf

Załącznik nr 1 pdf word

Załącznik nr 2 pdf word

Załącznik nr 3 pdf word

Zapytanie Ofertowe nr 1/PP/FS/2023 pdf

Załącznik nr 1 pdf word

Załącznik nr 2 pdf word

Załącznik nr 3 pdf word


15.02.2023 r.

Informujemy, iż posiadamy jeszcze wolne miejsca do projektu pt. Praca i lepsze jutro” !

Rekrutacja odbywa się w trybie ciągłym. Formularze należy składać osobiście w  Biurze Projektu  przy ul. Bujwida 34a/4, 50-368 Wrocław, bądź za pośrednictwem poczty/kuriera.

Wzór formularza i Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie oraz wszelkie inne dokumenty związane  z realizacją projektu znajdują się w zakładce do pobrania.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do składania formularzy!

Повідомляємо, що маємо ще вільні вакансії до проєкту  Робота і впевненість у завтрашньому дню ” !

Набір відбувається на постійній основі. Форми необхідно подати особисто в проектний офіс за адресою вул. Bujwida 34a/4, 50-368 Wrocław або поштою/кур’єром.

Шаблон форми та Правила набору та участі в проекті, а також усі інші документи, пов’язані з реалізацією проекту, можна знайти у вкладці завантаження.

Запрошуємо всіх бажаючих подавати анкети!


01.02.2023r.

Zapraszamy do składania ofert na przeprowadzenie identyfikacji potrzeb realizowaną przez doradcę zawodowego, w tym tworzenie IPD w ramach projektu pt. Praca i lepsze jutro” o numerze RPDS.08.02.00-02-0017/22.

Zapytanie o cenę nr 1/IPD/2023 pdf

załącznik nr 1 pdf word


24.01.2023 r.

Zapraszamy do składania ofert na przeprowadzenie szkolenia kompetencyjnego o tematyce „Pracownik pomocniczy obsługi gastronomicznej”  w ramach projektu pt. Praca i lepsze jutro” o numerze RPDS.08.02.00-02-0017/22.

Zapytanie o cenę pdf

załącznik nr 1 pdf word


16.01.2023 r.

Informujemy, iż posiadamy jeszcze wolne miejsca do projektu pt. Praca i lepsze jutro” !

Rekrutacja odbywa się w trybie ciągłym. Formularze należy składać osobiście w  Biurze Projektu  przy ul. Bujwida 34a/4, 50-368 Wrocław, bądź za pośrednictwem poczty/kuriera.

Wzór formularza i Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie oraz wszelkie inne dokumenty związane  z realizacją projektu znajdują się w zakładce do pobrania.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do składania formularzy!

Повідомляємо, що маємо ще вільні вакансії до проєкту  Робота і впевненість у завтрашньому дню ” !

Набір відбувається на постійній основі. Форми необхідно подати особисто в проектний офіс за адресою вул. Bujwida 34a/4, 50-368 Wrocław або поштою/кур’єром.

Шаблон форми та Правила набору та участі в проекті, а також усі інші документи, пов’язані з реалізацією проекту, можна знайти у вкладці завантаження.

Запрошуємо всіх бажаючих подавати анкети!


03.01.2023 r.

Zapraszamy do składania ofert na przeprowadzenie szkolenia kompetencyjnego o tematyce „Obsługa klienta” w ramach projektu pt. Praca i lepsze jutro” o numerze RPDS.08.02.00-02-0017/22.

Zapytanie o cenę pdf

załącznik nr 1 pdf word


16.12.2022 r.

Zapraszamy do składania ofert na przeprowadzenie szkolenia kompetencyjnego o tematyce „Pracownik obsługi hotelowej” w ramach projektu pt. Praca i lepsze jutro” o numerze RPDS.08.02.00-02-0017/22.

Zapytanie o cenę pdf

załącznik nr 1 pdf word


2.11.2022 r.

Informujemy, iż od dnia 3 listopada 2022 r. rozpoczynamy przyjmowanie formularzy rekrutacyjnych do projektu pt. Praca i lepsze jutro.

Rekrutacja będzie odbywać się w trybie ciągłym. Formularze należy składać osobiście w  Biurze Projektu  przy ul. Bujwida 34a/4, 50-368 Wrocław, bądź za pośrednictwem poczty/kuriera.

Wzór formularza i Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie oraz wszelkie inne dokumenty związane  z realizacją projektu znajdują się w zakładce do pobrania.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do składania formularzy!

2 листопада 2022 р

Повідомляємо, що з 3 листопада 2022 року розпочинається прийом анкет на проект під назвою „Праця і впевненість у завтрашньому дню”.

Набір буде проходити на постійній основі. Форми необхідно подати особисто в проектний офіс за адресою вул. Bujwida 34a/4, 50-368 Wrocław або поштою/кур’єром.

Шаблон форми та Правила набору та участі в проекті, а також усі інші документи, пов’язані з реалізацією проекту, можна знайти у вкладці завантаження.

Запрошуємо всіх бажаючих подавати анкети!

Skip to content