Do pobrania/Завантаження

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pdf

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie-aktualizacja 05.05.2023r. pdf

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie-aktualizacja 01.08.2023r. pdf

zał. 1 Formularz rekrutacyjny word

zał. 2 Oświadczenia Uczestnika Projektu wraz z deklaracją udziału w projekcie word

Umowa szkoleniowa wraz z załącznikami word

Umowa stażowa word

załącznik nr 1 – Wzór miesięcznej listy obecności Stażysty word

załącznik nr 2 – Wzór opinii o odbyciu stażu word

załącznik nr 3 – Wzór noty obciążeniowej word

załącznik nr 4 – oświadczenie o rachunku bankowym Uczestnika Projektu word

załącznik nr 5 – oświadczenie o rachunku bankowym Zakładu Pracy word

Wniosek o organizację stażu word

Deklaracja o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK pdf

Wniosek urlopowy word

Plakat promocyjny pdf

Правила набору та участі в проекті pdf

Правила набору та участі в проекті- oновлення 05.05.2023r. pdf

Правила набору та участі в проекті- oновлення 01.08.2023r. pdf

додаток 1 Формуляр прийому у проект word

додаток 2 Заява учасника проекту разом із декларацією про участь у проекті word

 Договір про навчання з додатками  word

 Договір про стажування  word

Додаток № 1 – Зразок місячної відомості слухачів   word

Додаток № 2 – Зразок висновку про проходження стажування   word

Додаток № 3 – Зразок дебет-ноти   word

Додаток № 4 – виписка про банківський рахунок Учасника проекту word

Додаток № 5 – виписка по розрахунковому рахунку Установи праці word

Договір про організацію стажування word

Заява про відмову від внесення платежів на  систему накопичень працівників PPK word

Заява на відпустку word 

Рекламний плакат pdf

Skip to content